Sastamalassa on monia mielenkiintoisia luontokohteita. Virkistyskäyttöön tarkoitettuja luontokohteita esitellään Visit Sastamalan sivustolla.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 23§:n mukaan luonnonmuistomerkiksi voidaan rauhoittaa puu, puuryhmä, siirtolohkare tai luonnonmuodostuma, joka nähdään tarpeelliseksi suojella esimerkiksi kohteen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan vuoksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittamien tai turmeleminen on kielletty.

Sastamalan ehkä tunnetuin luonnonmuistomerkki on erittäin suurikokoinen siirtolohkare ”Äijänkivi” valtatie 12 varrella, Roismalassa. Tuoreimpia luonnonmuistomerkkejä ovat Pikku-Kukkurin mänty Ikalanpuiston lähellä ja muhkuramänty Putajassa, Myllykorventien varrella. Molemmat haettiin rauhoitukseen vuonna 2021. Luonnonmuistomerkkien sijainnit löytyy kaupungin karttapalvelusta.

Kohteen ehdottaminen luonnonmuistomerkiksi


Kuka tahansa voi esittää kohdetta luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitus tehdään maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksesta. Luonnonmuistomerkkiä haetaan sähköisellä pdf-lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella ja rauhoituspäätöksen tekee Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta. Kaupunki merkitsee rauhoitetun luonnonmuistomerkin maastoon rauhoituspäätöksen jälkeen.

Rauhoituksen päättäminen


Kaupunki voi omistajan hakemuksesta tai ELY-keskuksen esityksestä lakkauttaa rauhoituksen, mm. silloin, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita. Maisemapuun kohdalla rauhoitus yleensä päättyy, jos se vahingoittuu esimerkiksi syysmyrskyssä.