Yksityistiejaostot on lakkautettu

Eduskunnan hyväksymä uusi valtakunnallinen yksityistielaki on astunut voimaan. Uudistuksen myötä Sastamalan kaupungin yksityistiejaosto on lakkautettu ja tehtävät siirretty Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitokseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu(at)maanmittauslaitos.fi tai valtakunnalliseen puhelinpalveluun, p. 029 530 1110 tai Tampereen Maanmittauslaitokseen.

Kaupunki kuitenkin avustaa rahallisesti tiekuntia määrärahojen puitteissa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 1.3. ja se päättyy 31.3. klo 23.59.  Puutteellisesti täytettyjä, myöhästyneitä eikä paperihakemuksia käsitellä.

Hakemukset tulee jättää ainoastaan sähköisesti alla olevan linkin kautta. 

Tunnukset, joilla ohjelmaan kirjaudutaan, on annettu tiekunnille jo vuonna 2014.  Samat tunnukset ovat voimassa niin kauan, kun avustuksia maksetaan.  Jos tiekunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies vaihtuu, on tunnukset luovutettava seuraajalle.  Tunnukset ovat tiekohtaiset, ei puheenjohtaja- tai toimitsijamieskohtaiset.

https://sastamala.tiekuntarekisteri.fi

Lisätietoa: Katurakennusmestari Jouni Kankaanpää puh. 050-5121682 jouni.kankaanpaa@sastamala.fi 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusperiaatteet

1. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta tulee hakea sähköisesti vuosittain kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

2. Yksityisteiden vuosittainen kunnossapitoavustus on 65 % edellisen vuoden yksityistiehen kohdistuneista ja toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 600 €/km, kuitenkin siten, että kunnossapitoavustuksen kilometrikohtainen avustussumma määräytyy vuosittain lopullisesti jätettyjen avustushakemusten ja talousarvioon varatun määrärahan suhteessa.  Hallintokustannuksia ei hyväksytä osana kunnossapitomenoja. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia ei sidota maanrakennusindeksiin.

3. Avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille eli tie on toimituksessa perustettu ja tiekunnalle on valittu hoitokunta tai toimitsijamies sekä yksityistie on merkitty Maanmittaustoimiston yksityistierekisteriin.  Tiekunnan toiminnan tulee olla yksityistielain säädösten mukaista. Avustus voidaan maksaa vain tiekunnan pankkitilille. Eräs avustuksen saannin edellytys (Yksityistielaki 89 §) on, että yksityistie on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä ns. kansalliseen tietojärjeselmään eli Digiroadiin (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset ym.)  Tiekunnan toiminnan tulee olla yksityistielain säädösten mukaista.  Avustuksen saannin eräs edellytys on myös, että vuosikokousta vastaava kokous on pidetty vähintään joka neljäs vuosi (Yksityistielaki 60 §).

4. Avustettavan yksityistien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen, tie tulee pitää talvella aurattuna ja tiellä tulee olla pysyvää asutusta, vähintään yksi pysyvä ympärivuotisesti asuttu talous. Avustusta maksetaan viimeiseen vakituiseen asuntoon asti. Avustus suhteutetaan yksityistiehen kohdistuneiden ja toteutuneiden kustannusten kokonaismäärään ja matkaan viimeiseen vakituiseen asuntoon.

5. Jos kyseessä on läpikulkutie, ei tiellä edellytetä pysyvää asutusta, mutta tien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen ja tie tulee pitää talvella aurattuna.  Läpikulkutielle maksetaan avustus koko tien pituudelle.  Jos läpikulkutie sijoittuu Sastamalan lisäksi jonkun muun kunnan alueelle ja vaikka Sastamalan puolella ei olisikaan asutusta, maksetaan kunnossapitoavustus Sastamalan puolella olevalle tien koko pituudelle.

6. Jos yksityistie käsittää sekä päättyviä- että läpikulkuteitä, pitää tieosuudet jaotella kunnossapitoavustushakemusta laadittaessa. Lopullinen avustussumma määräytyy läpikulku- ja päättyvien teiden pituuksien mukaan.  Jos jokin osuus yksityistiestä on läpikulkutietä, ei se muuta koko yksityistietä läpikulkutieksi.

7. Avustusta ei makseta pelkästään metsäteille eikä loma-asutuksen teille.

8. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voidaan myöntää vain niitä maksettuja tositteita vastaan, jotka on kirjattu tiekunnan kirjanpitoon. Talkootyötä ei hyväksytä osana kunnossapitomenoja.

9. Jos Sastamalan kaupunki myöntää tiekunnalle yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää. Kunnossapitoavustus voidaan evätä osittain tai kokonaan, jos tiekunta määrää käyttömaksun tai yksikkömaksun kaupungin toimesta järjestetyille normaaleille koululaiskuljetuksille. Jos tiekunta toteaa kaupungin toimesta järjestetyn liikennöinnin kohtuuttomaksi, neuvotellaan liikennejärjestelyistä kaupungin kanssa.

10. Sastamalan kaupunki tarkistaa vuosittain osan hakemuksista ja tiekunta on silloin velvollinen toimittamaan Tekniselle Toimelle tilinpäätöksen tai tiliotteet, jotka osoittavat todelliset kustannukset.  Tarvittaessa voidaan pyytää tarkempi selvitys tiekunnan kirjanpidosta.  Jos tarkastuksessa havaitaan epäselvyyksiä tai puutteita, on teknisellä lautakunnalla oikeus hylätä yksityistieavustushakemus päätöksensä mukaisesti edelliseltä, kuluvalta ja/tai seuravalta vuodelta.

Lisätietoja

Jouni Kankaanpää

Jouni Kankaanpää

katurakennusmestari
Organisaatio
Yhdyskuntatekniikka
Vastuualueet
kunnallistekniikan rakentam., yksityistieasiat, yksityistiejaoston asiat, ylijäämämaat, katujen kunnossapito