Ajoneuvojen siirrot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) tuli voimaan 30.12.2019. Tämä laki kumoaa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975). Laki ajoneuvojen siirtämisestä.

Romuajoneuvot

Kaupunki huolehtii romuajoneuvojen siirtämisestä liikennealueiltaan. Jos romuajoneuvo on lain tarkoittama romu esim. pahasti kolarivaurioitunut, palanut tai maastossa pitkään ollut hylätty ajoneuvo ja romuajoneuvon haltija on laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, niin kaupunki antaa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kehotuksen siirtää romuajoneuvo seitsemän päivän kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki siirtää romuajoneuvon varastoonsa.

Hylätyt ajoneuvot

Kaupunki huolehtii siirrosta alueellaan, jos on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty tai se ei ole tosiasiallisessa käytössä. Kaupunki antaa siirrosta tiedon rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai haltijalle. Jollei omistajasta ole tietoa, niin varastoon siirretyistä ajoneuvoista annetaan tiedoksianto kuuluttamalla. Kuulutukset ovat nähtävissä ilmoitustaululla.
Ajoneuvot ovat noudettavissa siirto- ja varastointikulut maksamalla virka-aikana yhden (1) kuukauden ajan kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Sastamalan kaupungille.

Korvaus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Siirretyn ajoneuvon lunastus

Ajoneuvot ovat noudettavissa siirto- ja varastointikulut maksamalla virka-aikana yhden kuukauden ajan kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Sastamalan kaupungille. Ajoneuvojen luovutus arkipäivinä klo. 9.00-11.00.

Romuajoneuvoilmoituksia ottaa vastaan kunnossapitomestari, yhteystiedot löytyvät sivulta. Ilmoituksesta tulee selvitä ajoneuvon tarkka sijainti, auton merkki, väri, rekisterinumero ja tieto kuinka kauan auto on seissyt paikalla.

Lisätietoja

Marko Reiman

Kunnossapitomestari
Organisaatio
Yhdyskuntatekniikka