Katujen kunnossapitoa on

  • hiekoitushiekan poisto keväällä
  • teiden ja katujen puhtaanapito
  • tiehöylällä tehtävät työt
  • sorateiden pölynsidonta
  • hulevesijärjestelmän kunnossapito
  • päällysteteiden korjauspaikkaus
  • katuvalaistus
  • liikennemerkit
  • lumen auraus ja liukkauden torjunta

Vesistön etelä- ja pohjoispuolisen Vammalan alueen katujen talvihoito tehdään kaupungin omana työnä. Keikyän, Kiikan, Kiikoisten, Suodenniemen, Mouhijärven, Karkun, Roismalan sekä keskustan erityisalueen aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta vastaavat urakoitsijat. Kaupungin työntekijät ja urakoitsijat lähtevät liikenteeseen päivystäjän tai kunnossapitomestarin päätöksellä. Kaupungin päivystäjän tavoittaa numerosta 040 660 2321.

Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Valtion yleisistä teistä vastaa Väylävirasto ja palautetta valtion teistä voi soittaa tienkäyttäjän linjan palvelunumeroon 0200 2100.

Väylien hoitoluokitukset

Väylät on jaettu niiden merkittävyyden mukaan kolmeen hoitoluokkaan. Ensimmäiseen hoitoluokkaan kuuluvat pääväylät sekä kävely- ja pyörätiet, toiseen luokkaan kokoojakadut ja kolmanteen tonttikadut. Väylät hoidetaan hoitoluokkien mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä.

Kaikkialla ei voida olla samaan aikaan, vaan töitä priorisoidaan. Suuren henkilökunnan ja kaluston pitäminen reservissä ei olisi taloudellisesti järkevää.

Kiinteistöjen hoitovastuu

Tontin omistajilla on lakiin kirjattu kunnossapitovastuu, johon kuuluu muun muassa tontin kohdalla olevan jalkakäytävän puhtaanapito ja liukkaudentorjunta (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) Myös aurauksesta syntyvien lumikasojen ja –vallien poisto niin jalkakäytäviltä kuin niiden viereltäkin on tontin omistajan vastuulla. Poistetulle lumelle tulee löytää paikka tontilta. Sitä ei saa aurata jalkakäytävälle tai kadulle. Jos paikkaa ei löydy, tulee lumi viedä lumenkaatopaikalle Vanerikadulle. Kaupunki ei ota tasapuolisuuden nimissä edes maksua vastaan hoitoonsa yksityisten talvikunnossapitoa.

Tontin omistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Lisätietoja

Marko Reiman

Marko Reiman

kunnossapitomestari
Organisaatio
Yhdyskuntatekniikka
Vastuualueet
katujen kunnossapito, auraukset ja hiekoitukset, katuvalot, liikennemerkit, lanaukset, tienvarsien puskat, matonpesupaikat, teiden hoito, romuautot