Vammaskosken silta
Kaavoituskatsaus- ja ohjelma laaditaan vuosittain. Kaavoituskatsauksessa käydään läpi Sastamalan kaupungin maankäytön ajankohtaisia kaavoitushankkeita ja muita maankäyttöön liittyviä kehittämishankkeita. Kaavoitusohjelmassa 2023-24 esitellään tulossa olevia hankkeita. Hankkeiden kiireellisyysjärjestys elää ja uusia kohteita otetaan ohjelmaan tarpeen mukaan.