Sastamalan kaupunki ja järjestöt tekevät yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sastamalan kaupungin avustukset

Sähköisesti haettavat avustukset

Sastamalan kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2022 sähköiset vuosiavustukset ajalla 1.3.–31.3.2022 klo 23.59. (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, kyläyhdistysten avustukset, sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan ja eläkeläisjärjestöjen avustukset sekä uusina avustukset Anna Sipilän ja Urho Laineen perintövaroista) on haettava sähköisesti.

Lomake löytyy alla olevasta painikkeesta

Kaikille viime vuonna vuosiavustusta hakeneiden yhdistysten puheenjohtajille lähetetään tunnukset ohjelmaan helmikuun 2022 aikana. Jos yhdistyksellesi ei ole tullut tunnusta, ota yhteyttä liikunta- ja nuorisopalvelupäällikköön puh. 040 637 6079, kulttuuripalvelupäällikköön puh. 040 637 2443 tai ikäihmisten avopalvelujohtaja 040 679 2515.

Paperisena haettavat avustukset

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset ja avustukset Packalenin rahastosta ja Veikko Keskikiikosen perintövarat haetaan paperilomakkeella. Hakuaika paperisilla hakemuksilla on 1.3.-31.3.2022 klo 12.00. Paperiset hakemukset jätetään Sastamalan kaupungintalon kirjaamoon, Aarnontie 2A, 38200 Sastamala.

Vuosiavustushakemus 2022 (vain paperisena haettavat avustukset!)

Liite sotaveteraanijärjestöjen vuosiavustushakemukseen 2022

Liite Packalenin ja Keskikiikoisen hakemuksiin 2022

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Kulttuuriavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille kulttuuri-, taide- ja kotiseutujärjestöille tai kohdeavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun kulttuuritoiminnan kuluihin. Lisätiedot p. 040 637 2443 tai 040 517 1671.

Opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, lisätiedot p. 040 637 2443

Kyläyhdistysten avustukset myönnetään vain vuosiavustuksena rekisteröidyille kyläseuralle tai -yhdistykselle, jonka kotipaikka on Sastamala.  Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus.  Lisätiedot p. 040 637 2443

Anna Sipilän perintövarat: Avustukset sastamalalaisten kultturitoimijoiden huomioimiseen. Avustukset on tarkoitettu sastamalalaisten yhdistysten toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta. Avustusta voi saada esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen, toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyiden aiheuttamiin kustannuksiin. Lisätietoja p. 040 637 2443

Urho Laineen perintövarat: avustuksia myönnetään sastamalalaisten yhdistysten omistamien yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoisiin korjaustoimenpiteisiin. Lisätietoja p. 040 637 2443

Nuorisoavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille nuorisoyhdistyksille, joiden sääntömääräisen toiminnan kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret tai kohdeavustuksena rekisteröityjen nuorisoyhdistysten lisäksi muille sastamalalaisille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille alle 29-vuotiaille kohdennettuun toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksiin, tapahtuma- ja/tai toiminta-avustuksiin. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omien prosessien toimintaryhmille (esim. leirikoulut, oppilaskunta yms.) Lisätiedot p. 040 637 6079

Liikunta-avustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille liikuntajärjestölle ja urheiluseuroille tai kohdeavustuksena, jota voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset liikuntajärjestöt ja lisäksi muut rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät. Kohdeavustusta voidaan myöntää Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun liikuntatoiminnan kustannuksiin, joita ovat liikuntapaikan rakentamisesta tai kunnostamisesta, merkittävien liikuntatapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisestä sekä retki- ja leiritoiminnasta aiheutuvat kulut. Lisätiedot: p 040 637 6079

Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot: p 040-6792 515

Eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot p. 040-6792 515.

Avustukset Packalenin rahastosta.  Avustukset myönnetään rahaston käyttötarkoitukset täyttäville kohteille.  Lisätiedot p. 040-6792 515

Veikko Keskikiikosen perintövarat. Lisätiedot p. 040 679 2515

Sastamalassa 7.2.2022

Sivistyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järjestöagentit