Sastamalan kaupunki ja järjestöt tekevät yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sastamalan kaupungin järjestöilta pidettiin keskiviikkona 13.3.2024 kaupungintalolla.
Illan ohjelma:
Saarno, Jenni; Tapahtumaosaamisella virtaa seutukaupunkeihin -hankkeen kotisivu
Rautanen, Satu; Liikkuva perhe -hankkeen esittely
Järjestöavustusten haku, hyvinvointityön suunnittelu ja kesätyöseteli esittely

Sastamalan kaupungin avustukset

Sähköisesti haettavat avustukset

Sastamalan kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2024 sähköiset vuosiavustukset ajalla 1.3.–2.4.2024 klo 15.00. (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, kyläyhdistysten avustukset, sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan ja eläkeläisjärjestöjen avustukset sekä avustukset Urho Laineen perintövaroista) on haettava ensisijaisesti sähköisesti.

Lomake löytyy alla olevasta painikkeesta

Kaikille viime vuonna vuosiavustusta hakeneiden yhdistysten yhteyshenkilöille lähetetään tunnukset ohjelmaan helmikuun 2024 aikana. Jos yhdistyksellesi ei ole tullut tunnusta, ota yhteyttä liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö Tiina Haronojaan/Johanna Tuloseen puh. 040 637 6079, kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttulaan puh. 040 637 2443 tai hyvinvointikoordinaattori Mervi Saareen 040 184 8378.

Paperisena haettavat avustukset

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset ja avustukset Packalenin rahastosta ja Veikko Keskikiikosen perintövarat haetaan paperilomakkeella. Hakuaika paperisilla hakemuksilla on 1.3.-2.4.2024 klo 15.00. Paperiset hakemukset jätetään Sastamalan kaupungintalon kirjaamoon, Tampereentie 5, 38200 Sastamala.

Alta pääset tutustumaan tarkemmin järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Kulttuuriavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille kulttuuri-, taide- ja kotiseutujärjestöille tai kohdeavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun kulttuuritoiminnan kuluihin. Lisätiedot puh. 040 637 2443 tai 040 517 1671.

Opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, lisätiedot puh. 040 637 2443

Kyläyhdistysten avustukset myönnetään vain vuosiavustuksena rekisteröidyille kyläseuralle tai -yhdistykselle, jonka kotipaikka on Sastamala.  Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus.  Lisätiedot puh. 040 637 2443

Urho Laineen perintövarat: avustuksia myönnetään sastamalalaisten yhdistysten omistamien yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoisiin korjaustoimenpiteisiin. Lisätietoja puh. 040 637 2443

Nuorisoavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille nuorisoyhdistyksille, joiden sääntömääräisen toiminnan kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret tai kohdeavustuksena rekisteröityjen nuorisoyhdistysten lisäksi muille sastamalalaisille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille alle 29-vuotiaille kohdennettuun toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksiin, tapahtuma- ja/tai toiminta-avustuksiin. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omien prosessien toimintaryhmille (esim. leirikoulut, oppilaskunta yms.) Lisätiedot puh. 040 637 6079

Liikunta-avustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille liikuntajärjestölle ja urheiluseuroille tai kohdeavustuksena, jota voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset liikuntajärjestöt ja lisäksi muut rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät. Kohdeavustusta voidaan myöntää Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun liikuntatoiminnan kustannuksiin, joita ovat liikuntapaikan rakentamisesta tai kunnostamisesta, merkittävien liikuntatapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisestä sekä retki- ja leiritoiminnasta aiheutuvat kulut. Lisätiedot: puh. 040 637 6079

Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot puh. 040 184 8378

Eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot puh. 040 184 8378.

Avustukset Packalenin rahastosta.  Avustukset myönnetään rahaston käyttötarkoitukset täyttäville kohteille.  Lisätiedot puh. 040 637 6079

Veikko Keskikiikosen perintövarat. Lisätiedot hallintojohtaja Tapio Rautava puh. 040 488 0202

Sastamalassa 31.1.2024

Sivistyslautakunta