Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/

Nautapalkkio uudistus: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nautapalkkio/

Oppaat, ehdot ja ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/

Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/

Vipu-palvelu: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/vipu/