• Otan kesäkanoja tai lampaita, mitä pitää tehdä?

Laki velvoittaa rekisteröimään mm. kanat ja lampaat.

  1. Eläinten pidon ilmoittaminen alkaa pitopaikan ilmoittamisesta.
  2. Kun eläinten pitopaikka on rekisteröity, voidaan ilmoittaa siellä pidettävät eläinlajit ja päivämäärä, jolloin pitopaikassa aloitetaan kunkin eläinlajin pito.
  3. Jos pidetään nautoja, sikoja, vuohia tai lampaita, tulee tämän jälkeen lisäksi tehdä tarkemmat tapahtumailmoitukset nauta-, sika-, lammas- ja vuohirekistereihin.
    Yllä olevista vaiheet 1 ja 2 tallennetaan Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ja ilmoitukset voidaan tehdä eläinten pitäjän kotikunnan maaseututoimeen tai sähköisessä asiointipalvelussa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/

Kolmannen vaiheen rekisterit ovat erillisiä eläinrekistereitä (nauta, sika, lammas ja vuohi), niiden käytöstä on lisätietoa osoitteessa: Eläinten merkintä ja rekisteröinti – Ruoka

Lisätietoa eläinten merkitsemisestä eläinlajikohtaisesti: Nautaeläimet – Ruokavirasto, Siat – Ruokavirasto ja Lampaat ja vuohet – Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/

  • Vuokraan peltoa naapurille, miten minun pitää toimia?

Vastaus: Sopimuksen teko vuokraajan ja viljelijän kesken (suositellaan kirjallista).

  • Näen hukkakauraa pellolla?

Vastaus: Ilmoitan hukkakaurahavainnosta pellon viljelijälle ja kunnan maaseutuviranomaiselle.