Takaisin ajankohtaisiin
22.6.2022 | Kuulutukset

Nuupalan rautatiealueen asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää 13.6.2022 § 130 Nuupalan rautatiealueen asemakaavan muutoksen sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Aarnontie 2A, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola, puh. 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Suunnittelualue käsittää rautatiealuetta sekä sen ympärillä olevia puisto-, suojaviher- ja katualueita suurimmaksi osaksi Nuupalan, mutta myös Pappilan kaupunginosissa. Tarkoituksena on mahdollistaa rataturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen laajentamalla rata-aluetta n. 500 metrin matkalta enimmillään muutamalla metrillä puisto-, suojaviher- ja katualueille. Lisäksi tarkoitus on osoittaa varaus kevyen liikenteen väylälle radan pohjoispuolella nykyiselle suojaviheralueelle.

Uimahallin ja Sylvään korttelin 1 osan asemakaavan muutos 2022

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Uimahallin ja Sylvään korttelin 1 osan asemakaavan muutosehdotuksen. Kaavamuutos on erotettu Iisan pellon asemakaavan muutoksesta prosessiin sujuvoittamiseksi. Suunnittelualue käsittää uimahallille osoitettavan tontin, lähivirkistysaluetta, Lizeliuksenkadun kaksi erillispientalotonttia sekä uimahallin tontille johtavan kadun katualueen. Tavoitteena on osoittaa uimahallille sekä muulle urheilutoimintaa palvelevalle rakennukselle paikka Tampereentien varrelta ja mahdollistaa Lizeliuksenkadun erillispientalotonttien paremmat rakentamismahdollisuudet.

Uimahallin ja Sylvään korttelin 1 osan asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 22.6. – 1.8.2022 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksia kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala(at)sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola, puh. 040 506 2520.

Kaupunginhallitus