Takaisin ajankohtaisiin
3.6.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 3.6.2024 hyväksynyt Tuhti Events Oy:n tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Tuhti Events Oy:n järjestää Sastamalan Torijuhlan Vammalan torilla 12.-13.7.2024, osoitteessa Torikatu, Sastamala.

Melua tapahtumasta aiheutuu seuraavasti:

  • torstai 11.7.2024 klo 8 -24 vähäistä melua alueen rakentamisesta
  • perjantai 12.7.2024 klo 17-24 musiikkiesitysten äänentoistolaitteet
  • lauantai 13.7.2024 klo 11-24 musiikkiesitysten äänentoistolaitteet
  • sunnuntai 14.7.2024 klo 16 saakka vähäistä melua alueen purkutöistä

Tapahtumapäivinä perjantaina ja lauantaina anniskelu loppuu 0.30 ja alue tyhjennetään klo 01 mennessä.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 10.7.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 3.6.2024 § 29 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 3.6. – 10.7.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 3.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, p. 0400 805 432

Sastamalassa 3.6.2024
Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto