Takaisin ajankohtaisiin
26.4.2023 | Asuminen

Turvallisuuskyselyn tarkoituksena on saada kaupungin asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia asuinalueensa turvallisuustilanteesta ja kehittämistarpeista.

Kysely liittyy valtuuston hyväksymään hyvinvointisuunnitelmaan, jossa turvallisuus nähdään osana hyvinvointia.  Kyselyn vastauksia käytetään turvallisuussuunnittelussa, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia, häiriöitä sekä parantaa asukkaiden turvallisuutta.

Turvallisuuskyselyyn voi tarvittaessa vastata kirjastojen tietokoneilla Sastamala.fi sivuston kautta. Kirjastoista saa tarvittaessa teknistä tukea kyselyyn vastaamiseksi.

Kysely on avoinna 26.4.2023-15.5.2023.

Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, sähköposti: tapio.rautava@sastamala.fi, puh. 040 488 0202