Takaisin ajankohtaisiin
2.9.2022 | Uutiset

Kiitos kaikille osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja äänestykseen osallistuneille!

Toukokuun aikana kaikki sastamalalaiset saivat kertoa oman ideansa siitä, kuinka käyttäisivät 50 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kaupungin virkamiehistä koostunut arviointiryhmä kävi kesäkuussa läpi tulleet ideat ja valitsi äänestykseen etenevät hankkeet. Elokuun aikana sastamalalaiset yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat saivat äänensä kuuluviin ja he pääsivät äänestämään, mitkä hankkeet toteutetaan. Ääniä annettiin yhteensä 938. Nuorisovaltuusto teki äänestyksen jälkeen päätöksen toteutettavista hankkeista.

Vuonna 2022 toteutetaan seuraavat hankkeet:

  • Ulkokuntosali Kaalisaareen (30 000 e)
  • Penkkejä ja roskiksia nuorten vapaa-ajanviettopaikkoihin (10 000e)
  • Eläinavusteinen toiminta yläkoulujen pienryhmille (5000 e)
  • Mopoalueen selvitystyö (5000e)

Äänestyksessä eniten ääniä sai mopoalue. Seuraavaksi eniten ääniä keräsivät ulkokuntosali, penkit ja roskikset sekä eläinavusteinen toiminta. Kaupungin virkamiehistä koostunut valmisteluryhmä kokoontui äänestyksen jälkeen käsittelemään äänestyksen tuloksia ja suunnittelemaan hankkeiden toteuttamista.

Arviointiryhmä teki kesän aikana selvitystyötä mahdollisiin toteutettaviin hankkeisiin liittyen. Mopoalueeseen liittyvän selvitystyön aikana ilmeni, ettei kaupungilla ole tällä hetkellä osoittaa mopoalueeksi soveltuvaa aluetta, joka täyttäisi nuorten toiveet mopoalueelle, sen käytölle ja sijainnille. Yhteistyötä mopoalueen löytämiseksi tehtiin moottoriseurojen kanssa, eikä myöskään moottoriseuroilla ollut osoittaa sopivaa aluetta mopoalueeksi. Nuorten toiveiden huomioiminen mopoalueen toteuttamiseksi on tärkeää, joten selvitystyötä mopoalueen löytämiseksi jatketaan syksyllä 2022. Selvitystyötä jatketaan perustamalla mopoalueen suunnitteluryhmä ja työryhmän selvitystyöhön varataan 5000 euroa. Nuorisovaltuusto hyväksyi arviointiryhmän ehdotuksen 29.8.2022.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteuttamisen suunnittelu aloitetaan heti ja hankkeet toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja: Hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa, puh. 040 1848 378.