Kesätyöllistämistuki

Kesätyöllistämistukea voivat hakea Sastamalassa toimiville yritykset, maatilat ja yhteisöt, jotka työllistävät 2002-2006 syntyneen sastamalalaisen nuoren touko-syyskuun aikana siten, että maksettava bruttopalkka on vähintään 600 euroa. Hakijalla on oltava y-tunnus. Kesätyötuen suuruus on 300 euroa em. työllistämisajalta yhtä kesätyöntekijää kohti. Kaupunki on varannut määrärahan 120 nuoren työllistämiseen. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä.
Työllistämistukihakemukset toimitetaan Sastamalan kaupungintalolle.
Hakuaika on 1.2.2022 – 29.4.2022 klo 15.

4-H kesäyrittäjyystuki

4H-kesäyrittäjyystuki sastamalalaisille 2002-2009 syntyneille nuorille, jotka ovat käyneet 4H-yrittäjyyskurssin ja perustavat uuden 4H-yrityksen työllistääkseen itsensä kesäajaksi.
4H-kesäyrittäjyystuki on suuruudeltaan enintään 200 euroa, joka koostuu 4H-kesäyritykselle maksettavasta 50 euron starttirahasta ja 150 euron lisätuesta. Lisätuen maksuperusteena on, että kesän jälkeen hakija lähettää 4H-yhdistyksen hyväksymän raportin kesäyrityksen toiminnasta. Mikäli kesäyrityksen myyntituotot ovat vähintään 100 euroa ja työaika on vähintään 20 tuntia, lisätuki myönnetään. Kaupunki on varannut tukea 15:lle 4H-kesäyrittäjälle.

Lisätietoja 4H-yrittäjyydestä:
Sastamalan 4H-yhdistys
toiminnanjohtaja Outi Jokela
outi.jokela@4h.fi
p.040-5737585

Kiikoisten 4H-yhdistys
toiminnanjohtaja Päivi Lindfors
kiikoinenlavia@4h.fi
p.0500-497 453