Sastamala on noin 24 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, 50 kilometriä Tampereelta. Kaupungin palveluksessa toimii noin 1800 henkeä. Meillä on osaava henkilöstö ja hyvät työyhteisöt ­­— panostamme työhyvinvointiin, korostamme yhdessä toimimista ja osaamisen kehittämistä. Tule kansamme kehittämään kaupunkiamme ja sen palveluita!

Perusopetus 

Perusopetuksessa etsitään osaajia luokanopetukseen, aineenopetukseen, erityisopetukseen ja koulunkäynninohjaajan työhön. Kouluja Sastamalassa on 14 – 11 alakoulua, 2 yläkoulua ja yksi yhtenäiskoulu. Oppilaita perusopetuksessa on n. 2400. 

Sotesi 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa etsitään osaajia ikäihmisten palveluihin (päivätoiminta, kotihoito, asumispalvelut), terveyspalveluiden avovastaanottopalveluihin (kuntoutus, suun terveydenhuolto, neuvola- ja vastaanottopalvelut) ja osastohoitoon, perhe- ja sosiaalipalveluihin (lastensuojelu, aikuissosiaalityö, perheneuvola ja vammaispalvelut) sekä ympäristöterveydenhuollon palveluihin (eläinlääkintähuolto). Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa vastuukuntana Sastamalan sekä Punkalaitumen kunnan yhteensä n. 27 000 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Ammattilaisia on yli 700. 

Maatalouslomitus 

Maatalouslomituksen paikallisyksikkö hallinnoi lähes koko Pirkanmaan maakunnan maatalouslomituksia. Maatiloja toiminta-alueella on noin 500 (lypsylehmät, lihanaudat, sikalat, hevostallit, lampolat, kanalat ja kuttulat) ja maatalouslomittajia 130. Etsimme omatoimiseen ja ammattitaitoiseen maatalouslomittajajoukkoon lisää tulevaisuuden tekijöitä. Tarvetta on niin pidempiin kuin lyhyempiinkin työsuhteisiin. 

Servi 

Tarjoamme työpaikkoja ruoka- ja puhtauspalvelualoilla erilaisiin tarpeisiin: keikkaluontoisesti, pidemmissä sijaisuuksissa tai vakituisesti. Työtehtäviä on tarjolla sekä valmiille osaajille että vasta alasta kiinnostuneille. Työkohteita meillä on eri puolilla Sastamalaa, mm. kouluilla, päiväkodeissa, virasto- ja toimistotiloissa, vanhusten palveluasunnoissa, sairaalaosastoilla sekä muissa terveydenhuollon pisteissä ja omissa lounasravintoloissa. Laaja toimintamme tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittyä omalla alalla, ja myös alan todelliseksi moniosaajaksi.

Sastamalan kaupungin avoimet työpaikat löytyvät Kuntarekry-palvelusta.

Servi: www.servi.fi