Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Nuorten kesätyöllistämistuki ja 4H-kesäyrittäjyystuki

Kaupungin vuoden 2021 talousarvioon sisältyy 36 000 euron määräraha nuorten kesätyöllistämistä varten yrityksiin, maatiloille tai yhteisöihin sekä 3 000 euron määräraha 4H-kesäyrittäjyystukea varten.

Nuorten kesätyöllistämistuki

Nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään hakemusten perustella Sastamalassa toimiville yrityksille, maatiloille ja yhteisöille (hakijalla on oltava y-tunnus), jotka työllistävät vuonna 2001–2005 syntyneen sastamalalaisen nuoren tai nuoria touko–syyskuun aikana siten, että maksettava bruttopalkka on vähintään 600 euroa.

Kesätyötuen suuruus on 300 euroa em. työllistämisajalta yhtä kesätyöntekijää kohti. Kaupunki on varannut määrärahan 120 nuoren työllistämiseen. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä.

Tukea myönnetään hyväksyttävien hakemusten perusteella. Hyväksyttävien hakemusten määrän ylittäessä käytettävissä olevan määrärahan suoritetaan tukea saavien valinta arpomalla. Tukea maksetaan määrärahan puitteissa ensisijaisesti yhdestä kesätyöntekijästä. Mikäli määräraha antaa mahdollisuuden, voidaan tukea lisäksi myöntää kahdesta muusta, eli yhteensä kolmesta kesätyöntekijästä hakijaa kohti.

Tuki maksetaan jälkikäteen hakijan erillisestä hakemuksesta, johon on liitettävä jäljennökset kesätyöntekijän työsopimuksesta ja työtodistuksesta sekä tositejäljennös/todistus maksetusta palkasta. Tukea ei makseta, ellei kaikkia vaadittuja tietoja ole toimitettu. Työllistämisessä tulee noudattaa em. tukiperiaatteita. Maksettavaa tukea voi hakea heti työllistämisjakson päätyttyä. Tuki on haettava kuitenkin viimeistään 15.10.2021 klo 15. Mikäli em. tukiehdot eivät kaikilta osin täyty, tukea ei makseta lainkaan.

Työllistämistukihakemukset toimitetaan Sastamalan kaupungintalolle. Hakuaika on 1.2.–30.4.2021 klo 15. Hakuaikaa voidaan jatkaa erityisestä syystä elinkeinojohtajan päätöksellä.

Lisätietoja: vt. elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru, puh. 040 582 3645 ja palvelusihteeri Kati Koppanen, puh. 040 552 9505

Kesätyöllistämistuen hakulomake (.docx)
Kesätyöllistämistuen hakulomake (.pdf)

 

4H-kesäyrittäjyyden tukeminen

4H-kesäyrittäjyystuki kohdistuu vuosina 2001–2008 syntyneisiin sastamalalaisiin nuoriin, jotka ovat käyneet 4H-yrittäjyyskurssin ja perustavat uuden 4H-yrityksen työllistääkseen itsensä kesäajaksi.

4H-kesäyrittäjyystuki on suuruudeltaan enintään 200 euroa, joka koostuu 4H-kesäyritykselle maksettavasta 50 euron starttirahasta ja 150 euron lisätuesta. Lisätuen maksuperusteena on, että kesän jälkeen hakija lähettää 4H-yhdistyksen hyväksymän raportin kesäyrityksen toiminnasta. Mikäli kesäyrityksen myyntituotot ovat vähintään 100 euroa ja työaika on vähintään 20 tuntia, lisätuki myönnetään.

4H-kesäyrittäjyystukeen on varattu 3 000 euron määräraha, mikä riittää viidentoista 4H-kesäyrittäjän tukemiseen. Hakemukset 4H-kesäyrittäjyystukeen tulee toimittaa sähköpostitse kaupungille ajalla 1.4.–15.6.2021. Tuki myönnetään viidelletoista ensimmäiselle hyväksytylle hakijalle sähköpostin osoittamassa saapumisjärjestyksessä. Starttiraha maksetaan hakijoille heti tuen myöntämisen jälkeen. Kesäyrityksen raportti tulee toimittaa kaupungille 15.10.2021 klo 15 mennessä lisätuen maksatusta varten.

Lisätietoja: vt. elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru, puh. 040 582 3645

Takaisin