Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Mitä on mupe?

Tervetuloa musiikin backstagelle!

Yleistä

Sastamalan musiikkiopistossa opiskellaan solistisen aineen ja yhteismusisoinnin ohessa musiikin perusteet, tuttavallisemmin mupe -ryhmissä. Opetus uudistui syyslukukaudesta 2009 alkaen ja se kuuluu nyt toteutukseltaan valtakunnan musiikin perusteiden opetuksen edelläkävijöihin. Opetus on yhdenmukainen Tampereen konservatorion musiikkiopistossa annettavan musiikin perusteiden opetuksen kanssa. Musiikin perustasolla ryhmätasoja on neljä, musiikkiopistotasolla kolme.

Musiikin perusteiden tunnit ovat ryhmätunteja, joissa perehdytään musiikkiin laaja-alaisesti ja yleistiedollisesti. Mupe tutustuttaa oppilaat musiikin saloihin monipuolisesti ja tarkoituksena on aktivoida oppilaiden mielikuvitusta ja tukea kunkin oppilaan omaa soittoharrastusta sekä antaa musiikillista yleissivistystä. Kukapa ei haluasi tietää enemmän ja päästä kurkistamaan mitä tapahtuu backstagella? Jokainen oppilas on tärkeä osa ryhmää, jossa lukuvuoden ajan yhteistuumin muiden musiikkiopistossa opiskelevien kanssa musiikin saloja opiskellaan. Tuntisisältöjen ohella tärkeää on siis myös ryhmässä toimiminen ja muihin musiikinopiskelijoihin tutustuminen. Tunneilla käymisen säännöllisyys tukee opeltavien ja opittujen asioiden mielessä pysymistä. Mupe -tuntien lukuvuoden toteutuksen kokonaisuus on suunniteltu kronologisesti tasolta toiselle eteneväksi.

Musiikin tietotaito

Jokainen musiikin ammattilainen tietää, miten merkityksellistä musiikin perusteissa käytävien asiakokonaisuuksien hallitseminen konkreettisessa käytännön muusikon arkielämässä on. On harhaanjohtavaa ja vanhakantaista kuvata nykyistä musiikkiopistossa annettavaa musiikin perusteiden opetusta sanalla ”teoriaopetus”, joka hyvin luontevasti jo pelkkänä sanana erottaa käsiteltävät asiat käytännöstä ja oikeasta elävästä musiikista. Suomessa musiikin teoriaopetuksella on taustalla yli satavuotinen historia, joten juuret ja käsitykset musiikkia teoretisoivasta opetusaineesta ovat ymmärrettävästi syvällä. Siinä missä ammattiin aikovalle, myös musiikin harrastajalle musiikin perusteiden tietämys tuo näkökulmia ja uudenlaisia lähestymistapoja musiikkiharrastukseen sekä tärkeää tietämystä siitä, miten ja mistä elementeistä oikeastaan syntyykään juuri se musiikki, josta itse kukin pidämme.

Musiikkiin liittyy paljon asioita, jotka sisäistyvät hiljalleen vuosien varrella; minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Näinhän asia on soittotaidonkin osalta. Kuten soittotaidonkin kartuttaminen, myös musiikin perusteissa käsiteltävät asiat vaativat harjoittelua ja pitkäjännitteistä otetta. Palkinnoksi kaikesta opetellusta saa mitä arvokkainta käyttöpääomaa musiikkiharrastukseen.

Tuntisisällöistä

Mupe -tunneilla muusikolle korvaamatonta sävelkorvaa harjaannutetaan erilaisin melodia-, sointu- ja intervallikuunteluharjoituksin ja rytmin hallintaa harjoitellaan esimerkiksi bodypercussioin. Muusikolle tarkka kuuloaisti on edellytys hyvätasoisen musiikin tuottamiseen. Niin sanottu korvakuulolta soittaminen on monelle oppilaalle kovasti mieleinen asia ja saattaakin toisinaan tuntua jopa nuoteista soittoa ja nuotinlukuharjoituksia mielekkäämmältä. Kuitenkin edellä mainitut sävelkorvaa ja kuuloaistia kehittävät harjoitukset yhdistettynä tiedolliseen tietämykseen antavat käyttökelpoisia työvälineitä myös korvakuulolta soiton tueksi ja sen helpottamiseksi.

Tietämys nuoteista, niiden kirjoittaminen ja tunnistaminen, sointujen hahmottaminen ja muodostaminen ja esimerkiksi kyky tulkita nuottikuvaa ovat käytössä muusikon päivittäisessä arjessa. Bändi- ja orkesterisoittoon osallistuessa on ihan mukava tietää jotakin oman soittimen lisäksi myös kanssasoittajien soittimista, joihin myöskin tutustutaan musiikin perusteissa. Musiikkiopistossa erikseen annettavan yhtye- ja orkesterisoiton lisäksi myös mupe -tunteihin sisältyy ryhmän kanssa yhdessä soittaminen.

Musiikkia harrastavat oppilaat ovat usein oma-aloitteisesti hyvin tietoisia tämän päivän musiikkikulttuurista: esimerkiksi bändien, orkestereiden ja yksittäisten artistien seuraaminen onkin asiaankuuluvaa. Jotta nykypäivänkin musiikkikulttuuri avautuisi uudella tavalla, on hyvä tietää myös jotakin musiikin historiasta ja eri aikakausina vallinneista 'trendeistä' ja näinollen musiikin historia on sisällytetty mupe -tunteihin. Tunneilla kannustetaan myös omien sävellysten ja sovitusten tekemiseen, johon on käyttämässämme musiikin perusteiden kirjasarjassa varattu omia sivuja ja tehtäviä. Omia sävellyksiä myös esitetään tunneilla. Oppilaiden omaa soittomateriaalia voidaan käsitellä pitkin lukuvuotta ja sitä esitellään esimerkiksi soitinesittelyjen yhteydessä.

Musiikin backstagelta saa hyvät eväät!

Kuten jokainen tietää, joskus voi viedä aikaa, että opetellut asiat avautuvat koko komeudessaan käyttökelpoisiksi arjen työkaluiksi. Musiikin perusteiden tietämys on osa muusikon arkea. Varhain opetelluista ja opituista asioista muodostuu vähitellen sovellettavaa tietämystä ja näin taidon ja tiedon sulautumisesta syntyy soiva säveltaide. Musiikkiopiston opettajat antavat yhteistyössä oppilaille avaimia musiikin ihmeisiin.

Sastamalan musiikkiopistossa musiikin perusteiden ryhmiin ilmoittaudutaan syksyllä solistisen aineen tuntien sopimisen yhteydessä. Lisätietoja musiikin perusteista, ryhmäjaoista ja muista asian tiimoilta mieltä askarruttavista asioista sähköpostitse: musiikkiopisto@sastamala.fi 

Mukavia musiikkiopintoja ja tapaamisiin musiikin parissa!