Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen eAsiointi - linkki sähköisiin päätöksiin (sijoituspäätökset, maksupäätökset) Sähköiset päätökset

Maksulaskuri 

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2021 alkaen

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2020-31.7.2021

Tuloselvityslomake; tulorekisterin käyttöön suostuminen, kork. maksuun suostuminen (pdf), lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna,
tarvittaessa liitteeksi tuloselvitykset, joiden perusteella maksu määritellään, alla tiedote asiakasmaksuista,
jossa selvitetty huomioitavat tulot ja maksujen määräytyminen

Tulotietojen toimittaminen / Suostumus Tulorekisterin käyttöön varhaiskasvatusmaksujen tarkistamisessa toimintakaudella 1.8.2021 - 31.7.2022

Maksuun vaikuttavat muutokset toimintakauden aikana
Maksuun vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon viipymättä; olennainen muutos tuloissa, perheen koko muuttuu.
Maksua tarkistetaan kesken toimintakauden ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Tulorekisteri
Sastamalan kaupungilla on käyttöoikeus (04/2021) palkka-, eläke ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä.
Tulorekisterin käyttöön tarvittavan luvan huoltaja/huoltajat antavat Tuloselvityslomakkeella ja samalla tarkistavat, että heillä ei ole sellaisia tuloja, joita ei saa Tulorekisterin kautta;
vuokra-, korko-, osinko-, optiotuloja, metsänomistus, muita tuloja kuten toimeentulotuki, stipendit. Näistä tuloista on toimitettava liitteet varhaiskasvatustoimistoon.
Metsähehtaarien määrä ja sijaintikunta tarvitaan metsän vuotuisen tuoton laskemiseksi.

Yrittäjien tulot
Yrittäjät toimittavat tulotietonsa erillisellä Yrittäjän tuloselvitys -lomakkeella sekä toimittavat tarvittavat liitteet varhaiskasvatustoimistoon. Yrittäjien tulotietoja ei saada Tulorekisteristä.

Suostumus korkeimpaan maksuun
Jos olette aiemmin valinneet/valitsette nyt tuloselvityslomakkeella korkeimman maksun tai olette sen sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella ilmoittaneet, tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Kun toimitatte tulotiedot itse
Tulotiedot uutta toimintakautta (1.8.2021-31.7.2022) varten tulee toimittaa 31.5.2021 mennessä os. Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210 Sastamala.

Tuloselvitys tulee tehdä, vaikka tuloissa ei olisi tapahtunut muutosta.

Maksutiedote varhaiskasvatusmaksujen perusteista on saatavissa varhaiskasvatuksen verkkosivuilta.

Sovituista hoitopäivistä tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikössä.

Ilmoittakaa varhaiskasvatustoimistoon, jos toimitatte tulotiedot myöhemmin tai jos tiedätte tulojenne olennaisesti muuttuvan kesän aikana ennen uuden toimintakauden alkua
(esim. työpaikkavaihdoksen, opiskelun ym. vuoksi), keskusta-etelä p. 040 138 2008, pohjoinen-länsi p. 040 138 2004.

Maksuihin liittyvät lomakkeet ym. lisätiedot varhaiskasvatuksen verkkosivuilla (www.sastamala.fi -> palvelut -> kasvatus ja opetus -> varhaiskasvatus)

Lisätietoja saa varhaiskasvatusyksiköistä ja varhaiskasvatustoimistosta.                                                 

 

 

.