Sastamalan kaupungin yleiskaavoitus - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Vireillä olevia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja


Mouhijärven oikeusvaikutteinen osayleiskaava ehdotus 2 (ent. nimi Mouhijärvi-Häijää-Salmi osayleiskaava)

Osayleiskaavaehdotus on ollut aikaisemmin nähtävillä, mutta koska muutokset siihen ovat niin merkittäviä, niin osayleiskaavan 2. ehdotus pidetään nähtävillä 1.7. -13.8.2020 oallisten kuulemista varten internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi sekä esitellään sopimuksen mukaan yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa. Lisätietoja ja tarvittaessa esittelyaikoja antaa kaavavalmistelija Merja Juntunen puh. 040 8268417. Lisäksi osayleiskaavan 2. ehdotus on nähtävillä myös Mouhijärven kirjastossa, Uotsolantie 56, kirjaston aukioloaikoina. Osayleiskaavan 2. ehdotukseen voi tutustua myöskin netissä olevan karttaliittymän kautta: https://arcg.is/0gr9Xq

Ehdotuksesta voi nähtävilläoloaikana jättää muistutuksia kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23  38201 Sastamala tai sähköpostilla osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Osayleiskaava käsittää Mouhijärven (Uotsolan) jaSalmin välisen alueen ja se on ns. aluevarauskaava. Osayleiskaava-alueeseen kuuluu Mouhijärven, Siilijärven, Sorvijärven, Jännin, Lamminjärven, Kankarin, Tupurlajärven ja Saikkalanjoen ranta-alueet. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja ranta-alueella sitä käytetään rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Kaupunginhallitus

Mouhijärven oyk ehd2_2020 osayleiskaavakartta

Mouhijärven oyk_ehd2_2020 osayleiskaavamerkinnät

Mouhijärven oyk_ehd2_2020 osayleiskaavaselostus

Selostuksen liitteet:

Mouhijärven oyk ehd2 LIITE 1 Osallistumis_ ja arviointisuunnitelmaMouhijärven oyk ehd2 LIITE 2 Rantarakentamisperusteet

Mouhijärven oyk ehd2 LIITE 3 KehityskyvavaihtoehdotMouhijärven oyk ehd2 LIITE 4 Yhteenveto tavoitepajoista

Mouhijärven oyk ehd2 LIITE 5 1 Osayleiskaavaluonnos pienennösMouhijärven oyk ehd2 LIITE 6 Vastineraportti luonnoksen mielipiteistä ja lausunnoista

Mouhijärven oyk ehd2 LIITE 7 Osayleiskaavaehdots 1 pienennös,  Mouhijärven oyk ehd2 LIITE 8 Vastineraraportti 1_ehdotuksen mielipiteistä ja lausunnoista

Liiteosio 2, selvityksistä laaditut erilliskartat

Mouhijärven oyk ehd2 _Liite 1 maanomistus,  Mouhijärven oyk ehd2 _Liite 2 kaavoitetut alueet,  

Mouhijärven oyk ehd2 _Liite 3 tiet ja kehitystarpeetMouhijärven oyk ehd2 _Liite 4 melutarkastelut

Mouhijärven oyk ehd2 _Liite 5 liito_oravan esiintymisalueetMouhijärven oyk ehd2 _Liite 6 luontokohteet

Mouhijärven oyk ehd2 _Liite 7 maiseman herkkyysanalyysiMouhijärven oyk ehd2 _Liite 8 muinais_ ja historialliset kohteet

Mouhijärven oyk ehd2 _Liite 9 vesihuoltoverkostotMouhijärven oyk ehd2 _Liite 10 uudisrakentaminen


Mouhijärvi (Uotsola)-Häijää-Salmi osayleiskaava

Uotsola – Häijää – Salmi osayleiskaavoitus on pantu vireille. Tarkoituksena on tarkistaa ja laajentaa voimassa olevaa osayleiskaavaa. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.04.2009 §55 Uotsola – Häijää – Salmi osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupungin internetsivuilla koko kaavoitusprosessin ajan.    
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Mouhijärvi-Häijää-Salmin osayleiskaavan 1. ehdotus ollut nähtävillä 18.9.-18.10.2013. Toinen kaavaehdotus on valmisteilla.

MHS_oyk_E_OYK_kartta, MHS_oyk_E_OYK_merkinnät