Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin metsät ja pellot

Sastamalan metsä- ja maaomaisuus löytyy kaupungin karttapalvelusta klikkaamalla asuminen ja ympäristö + maankäyttö + Sastamalan maaomaisuus.

Sastamalan kaupungin metsistä on laadittu vuonna 2014 metsäsuunnitelma eli metsän räätälöity tietopaketti (puuston hoitosuunnitelma). Se on toimintasuunnitelma metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle. Metsäsuunnitelma on kuvaus tilan metsistä toimenpide-ehdotuksineen kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Metsäsuunnitelma antaa hyvän pohjan mm. puukauppaan, metsän arvonmääritykseen ja muuhun metsänhoitosuunnitteluun.

Metsäsuunnitelman tausta-aineistoa on kerätty maastotöiden avulla. Maastokäynneillä on tarkennettu puustotietoja ja huomioitu sellaisia erityisasioita, joita laserkeilauksella kerätyssä metsävaratiedossa ei selvitetä. Maastotarkastuksessa huomioitavia asioita ovat olleet esimerkiksi metsän muut kuin puuntuotannolliset arvot ja käyttötarpeet, puun laatu, metsätuhot ja maaperän soistuminen.

Myös kaupungin metsänomistajana on huolehdittava, että metsässä olevien erityisen tärkeiden elinympäristöjen erityispiirteet säilyvät. Nämä metsälain tarkoittamat alueet on merkitty metsäsuunnitelmaan. Luonnonsuojelulaki määrittelee suojeltavat luontotyypit ja uhanalaiset eliölajit. Lain mukaiset luontokohteet on otettu huomioon hakkuissa ja metsänhoidossa.

 

Sastamalan kaupungin metsäpinta-ala 2250 hehtaaria.

Sastamalan kaupungin peltopinta-ala 285 hehtaaria.