Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Yksityistieavustukset

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

 

Kunnossapitoavustusten hakuaika on vuosittain aina maaliskuu. Hakuaika päättyy 31.3. klo 23.59 Puutteellisesti täytettyjä, myöhästyneitä eikä paperihakemuksia käsitellä.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti alla olevan linkin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, ole yhteydessä maaseutujohtaja Katariina Pylsyyn.

https://sastamala.tiekuntarekisteri.fi 

 

Lisätietoa: Maaseutujohtaja Katariina Pylsy puh. 0500-727741 katariina.pylsy(at)sastamala.fi 

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusperiaatteet:

1. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta tulee hakea sähköisesti vuosittain kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

2. Yksityisteiden vuosittainen kunnossapitoavustus on 65 % edellisen vuoden yksityistiehen kohdistuneista ja toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 700 €/km, kuitenkin siten, että kunnossapitoavustuksen kilometrikohtainen avustussumma määräytyy vuosittain lopullisesti jätettyjen avustushakemusten ja talousarvioon varatun määrärahan suhteessa.  Hallintokustannuksia ei hyväksytä osana kunnossapitomenoja. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia ei sidota maanrakennusindeksiin.

3. Avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille eli tie on toimituksessa perustettu ja tiekunnalle on valittu hoitokunta tai toimitsijamies sekä yksityistie on merkitty Maanmittaustoimiston yksityistierekisteriin.  Tiekunnan toiminnan tulee olla yksityistielain säädösten mukaista. Avustus voidaan maksaa vain tiekunnan tilille.

4. Avustettavan yksityistien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen, tie tulee pitää talvella aurattuna ja tiellä tulee olla pysyvää asutusta, vähintään yksi pysyvä ympärivuotisesti asuttu talous. Avustusta maksetaan viimeiseen vakituiseen asuntoon asti. Avustus suhteutetaan yksityistiehen kohdistuneiden ja toteutuneiden kustannusten kokonaismäärään ja matkaan viimeiseen vakituiseen asuntoon.

5. Jos kyseessä on läpikulkutie, ei tiellä edellytetä pysyvää asutusta, mutta tien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen ja tie tulee pitää talvella aurattuna.  Läpikulkutielle maksetaan avustus koko tien pituudelle.  Jos läpikulkutie sijoittuu Sastamalan lisäksi jonkun muun kunnan alueelle ja vaikka Sastamalan puolella ei olisikaan asutusta, maksetaan kunnossapitoavustus Sastamalan puolella olevalle tien koko pituudelle.

6. Jos yksityistie käsittää sekä päättyviä- että läpikulkuteitä, pitää tieosuudet jaotella kunnossapitoavustushakemusta laadittaessa. Lopullinen avustussumma määräytyy läpikulku- ja päättyvien teiden pituuksien mukaan.  Jos jokin osuus yksityistiestä on läpikulkutietä, ei se muuta koko yksityistietä läpikulkutieksi.

7. Avustusta ei makseta pelkästään metsäteille eikä loma-asutuksen teille.

8. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voidaan myöntää vain niitä maksettuja tositteita vastaan, jotka on kirjattu tiekunnan kirjanpitoon. Talkootyötä ei hyväksytä osana kunnossapitomenoja.

9. Jos Sastamalan kaupunki myöntää tiekunnalle yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää. Kunnossapitoavustus voidaan evätä osittain tai kokonaan, jos tiekunta määrää käyttömaksun tai yksikkömaksun kaupungin toimesta järjestetyille normaaleille koululaiskuljetuksille. Jos tiekunta toteaa kaupungin toimesta järjestetyn liikennöinnin kohtuuttomaksi, neuvotellaan liikennejärjestelyistä kaupungin kanssa.

10. Sastamalan kaupunki tarkistaa vuosittain osan hakemuksista ja tiekunta on silloin velvollinen toimittamaan Elävän maaseudun vastuualueelle tilinpäätöksen tai tiliotteet, jotka osoittavat todelliset kustannukset.  Tarvittaessa voidaan pyytää tarkempi selvitys tiekunnan kirjanpidosta.  Jos tarkastuksessa havaitaan epäselvyyksiä tai puutteita, on teknisellä lautakunnalla oikeus hylätä yksityistieavustushakemus päätöksensä mukaisesti edelliseltä, kuluvalta ja/tai seuravalta vuodelta.