Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Yrittäjän info koronatilanteessa

Tälle sivulle koostamme ajankohtaista tietoa yrityksille ja yrittäjille liittyen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä Sastamalan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ensineuvontaan, puh. 040 488 0210, niin ohjaamme sinut oikean palvelun piiriin. 

Pirkanmaan kuntien neuvontapalvelu

Yksinyrittäjien tukirahoitus

Yleinen kustannustuki

Yrittäjän työttömyysturva

Maaseudun yritysten, maatalouden ja kalatalouden väliaikainen tuki

Ravintoloinen tukirahoitus

Sastamalan kaupungin tuki ja palvelut koronatilanteessa

Sastamalan kaupungin tilavuokrat

Ensineuvonta

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen työvoima-apupalvelu

Aloittavien yrittäjien neuvonta

Yrittäjyysbuusti

Leader Joutsenten Reitti

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

ELY-keskus

Business Finland

Verohallinto

Finnvera

Pirkanmaan Yrittäjien tukipalvelu

TE-toimiston muutosturva

 

Pirkanmaan kuntien neuvontapalvelu yrityksille 03 56 56 5040

Puhelinnumerosta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antaa Pirkanmaan kunnat. Neuvontapalvelu avautuu tiistaina 14.4.klo 09.00. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 - 17.00,
lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 - 19.00

Yksinyrittäjien tukirahoitus

Rahoitus on päättynyt. Sähköinen haku avautui 20.4.2020 osoitteessa tukialusta.fi ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla annetaan myös ohjeita hakemiseen ja tiedotetaan kuntakohtaisista ohjeista.

Kuinka suuri avustus on?
Avustus on 2000 euroa ja se on kertaluontoinen.

Mistä avustusta haetaan?
Pirkanmaalla haku tapahtuu osoitteessa www.tukialusta.fi. Järjestelmään kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Järjestelmässä pitää heti alussa valita miltä paikkakunnalta avustusta hakee ja hakemus pitää kohdustaa yrityksen kotipaikkakuntaan, joka ei välttämättä ole sama kuin sijaintipaikkakunta. Yrityksen kotipaikan voit tarkistaa osoitteesta www.ytj.fi

Koska avustusta voi hakea?
Tukea kannattaa hakea vasta kun voi todentaa koronan vaikutukset liiketoimintaan 16.3.2020 jälkeen.
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Mistä saan apua tuen hakemiseen?
Numerosta 03 56 56 5040. Valitse valikosta yksinyrittäjän tuen hakeminen. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 - 17.00, lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 - 19.00.

Mihin rahan voi käyttää?
Tukea ei voi käyttää palkkaan, vaan muihin yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin kuten esim. yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja toimistomenoihin.

Kuka rahaa voi hakea?
Päätoimiset yksinyrittäjät. Päätoimisuus pitää todistaa, joko YEL-vakuutuksen numerolla tai todisteella yli 20 000€ vuosilaskutuksesta (alle 6kk yritykset osoittavat, että jos toiminta olisi jatkunut normaalisti, tähän olisi päästy).

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Mitä ehtoja rahoituksen saamiselle on?
- Taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaviruksen vuoksi. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
- Yritys on ollut aiemmin kannattava (vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen)
- Yrityksellä ei ole verovelkaa (tai yrityksellä on Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi)
- Yrityksen De minimis -kiintiössä on tilaa
- Yritystoimintaa aiotaan jatkaa koronaepidemian jälkeen

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?
- Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
- Kuukausittaiset jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet koronan vaikutuksesta 16.3.2020 jälkeen
- Todistus veroveloista https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/verovelkatodistuksen-tilaaminen/  ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

TEMIn sivuille on koottu vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

Mikäli yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, ovat nämä yrittäjät ELY-keskusten tukipalveluiden piirissä. 

Yleinen kustannustuki

Rahoitus on päättynyt. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Yrityksellä on oikeus tukeen, jos sen toimiala kuuluu tuen piiriin ja yrityksen keskimääräinen liikevaihto on laskenut yli 30 %. Tukea voi hakea palkka- ja kiinteisiin kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.4.–31.5.2020.

Milloin tukea voi hakea?
Kustannustuki on haettavana 7.7.-31.8.2020.

Mitkä toimialat kuuluvat tuen piiriin?
Tuen piiriin kuuluvat toimialat voit tarkistaa täältä. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat lakiesityksen mukaan hakea tukea

Miltä ajalta liikevaihtoa tarkastellaan?
Yritysten liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla huhtikuun tai huhti-toukokuun 2020 (tuen peruste) ja maalis-kesäkuun 2019 (vertailukausi) keskimääräisiä kuukausiliikevaihtoja. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020.

Mitkä ovat ehdot kustannustuen saamiseksi?
• Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin
• Tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
• Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.
• Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.
• Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos maksettava tuki olisi alle 2 000 euroa.

Kuinka suuri kustannustuki on?
Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa (alle 2 000 euron tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 euroa. Tukisummaan vaikuttavat yritykselle aiemmin myönnetyt koronatuet. Yrityskohtaisen suuntaa-antavan tukisumman määrän voit katsoa kustannustukilaskurilla.

Tarkemmat tiedot tuesta: Yleistä tietoa , UKK, hakemuslomakeelle.

 

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen työvoima-apupalvelu

Sastamalan kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalvelut tukevat paikallisena lähipalveluna sekä lomautettavia / irtisanottuja henkilöitä että lisätyövoimaa tarvitsevia yrityksiä. Palvelu on suunnattu sekä työtä etsiville työnhakijoille että työvoimaa tarvitseville yrityksille. Lomauttava yritys voi tiedustella lomautettavilta työntekijöiltään, onko halukkuutta työskennellä lomautuksen aikana jossakin muussa yrityksessä, informoida tästä uudesta tukipalvelusta työntekijää ja antaa alla olevat yhteystiedot lomautettavalle henkilölle tai pyytää työntekijältä lupa tietojen antamiseen. Saatujen tietojen perusteella kaupungin yhteyshenkilöt ottavat yhteyttä lomautettuun / irtisanottuun työntekijään ja yrittää yhdessä työntekijän kanssa löytää korvaavaa työtä.
Yhteydenotot ensisijaisesti:
Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut / Seutuaiko-hanke
Sari Korpela, puh. 050-340 2030, sari.korpela@sastamala.fi

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html

 

Maaseudun yritysten, maatalouden ja kalatalouden väliaikainen tuki

Haut auenneet 18.5. Rahoitus on toistaiseksi voimassa.

Maaseudun yritysten koronarahoitus

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Tuen määrä? Voit saada tukea 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?  Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea ei voi käyttää?  Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tarkemmat tiedot rahoituksesta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Alkutuotannon tukirahoitus

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuen määrä? Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 6 250 euroa. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää? Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Mihin tukea ei voi käyttää? Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tarkemmat tiedot rahoituksesta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

Kalatalouden tukirahoitus

Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty. Yritykset voivat saada avustusta 3 000 – 10 000 euroa. Avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin.

Lisätietoa: https://merijakalatalous.fi/kalatalouden-kansalliset-kriisituet-haettavissa-18-5-2020-alkaen/

Mistä haetaan: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/kalatalouden-kriisituen-maksatus/

 

Ravintoloinen tukirahoitus

Ravintoloiden tukirahoitus (aukeaminen 5.6)

1. Hyvitys toiminnan rajoituksista / Rahoitus on päättynyt

  • Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa 2020 laskenut verrattuna huhti-toukokuun 2019 tai tammi-helmikuun 2020 keskimääräiseen myyntiin. Vertailujaksoksi valitaan automaattisesti yrityksen kannalta edullisempi jakso.
  • Hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa.
  • Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Tällöin yrittäjältä ei edellytetä mitään omia toimia. Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.
  • Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti. Loppuerä hyvityksestä pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella.
  • Hyvityksen määrään eivät vaikuta yrityksen saamat muut tuet. Tukien mahdollista yhteensovittamista arvioidaan erikseen.

2. Uudelleentyöllistämisen tuki / Rahoitus on päättynyt.

  • Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Tukea voi saada enintään siitä määrästä työntekijöitä, mitä yrityksessä laskennallisesti työskenteli kokoaikaisesti helmikuussa 2020 vuokratyönä tai alihankintana hankittu työ mukaan lukien. EU:n valtiontukisäännösten vuoksi tuen määrä yhdelle yritykselle tai konsernille on kuitenkin enimmillään 800 000 euroa.
  • Tuki maksetaan niistä työntekijöistä, joille yritys maksaa 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa tai maksaa vuokratyönä tai alihankintana hankitusta työstä palveluntarjoajalle 4 500 euroa työntekijää kohden.
  • Tuen myöntämisessä ei ole merkitystä, minkälaisessa työsuhteessa työntekijät ovat ravitsemisyritykseen.
  • Tukea ei myönnetä niiden työntekijöiden palkkauskustannuksiin, joihin on myönnetty jotain muuta julkista tukea.
  • Tuki myönnetään hakemuksesta. Hakemus laitetaan maksuun heti, kun KEHA-keskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä.

Lisätietoa: TEMin sivuilta: https://urly.fi/1Fie ja KEHA-keskukselta: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus

 

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Maksuton Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa taloushaasteiden edessä olevia yrityksiä. Ota yhteyttä: +358 295024880 
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

 

ELY-keskus

Rahoitus sulkeutui 8.6.2020 klo 16.15. Ennen sulkeutumista jätetyt hakemuksen käsitellään jättöajankohdan ehtojen mukaisesti. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Rahoitusta voi hakea tilanneanalyysiin (max. 10 000€, tuki 80% tuen määrä laskennallinen) ja kehittämistoimenpiteisiin (max. 100 000€, tuki 80%). ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Useamman yrittäjän yritykset, jotka eivät työllistä muita, kuuluvat myös ELY-Keskuksen rahoituksen piiriin. Rahoitus on kehitysrahoitusta ja sen on suunnattu yritykselle uuden asian selvittämiseen jai kehittämiseen.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

 

Business Finland

Rahoitus sulkeutui 8.6.2020 klo 16.15. Ennen sulkeutumista jätetyt hakemuksen käsitellään jättöajankohdan ehtojen mukaisesti. Business Finlandilta haettavissa avustusta koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Rahoitusta saa esiselvitysten tekemiseen (max. 10 000€, tukiprosentti 80%) ja kehitystoimenpiteisiin (max.100 000€, tukiprosentti 80%). Kyseessä siis avustus eli rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin. Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 6 henkilöä. Rahoitus on kehitysrahoitusta ja sen on suunnattu yritykselle uuden asian selvittämiseen jai kehittämiseen.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

 

 

Verohallinto

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.
Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.  
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

 

Finnvera

Finnvera ja pankit suhtautuvat joustavasti koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnvera suosittelee yrityksiä ottamaan yhteyttää omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella. 
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 

Pirkanmaan Yrittäjien tukipalvelu

Yrittäjän tukipalvelu antaa yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin ja yrittäjän henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu Yrittäjien jäsenille, ja sen tarjoavat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit. Tukipalvelu päivystää arkipäivisin kello 9 - 16 numerossa 03 251 6513.
https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/a/jasenpalvelut/jasenpalvelut/yrittajan-tukipalvelu-488236

Sastamalan kaupunki tarjoaa yrittäjilleen yrityskummien palvelun, jota kannattaa hyödyntää https://www.yrityskummit.net/

 

TE-toimiston muutosturva

TE-Toimiston muutosturva-asiantuntijat antavat työantajille neuvoja mm. lomautuksiin ja yt-neuvotteluihin liittyen.
Ohjepaketti linkin takana:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
Palvelunumero: 0295 025 500
Leena Nieminen, puh. 0295 045 516, leena.e.nieminen@te-toimisto.fi
Kirsi Miettinen, puh. 0295 045 837, kirsi.miettinen@te-toimisto.fi

 

Kauppakamarihttps://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

Suomen yrittäjäthttps://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa mm ilmoitusten määräajoista: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html

 

Palvelut Sastamalassa

Sastamalan kaupungin yritystilojen vuokrat

Valtion toimesta koronaviruksen vuoksi toimintakieltoon asetetut Sastamalan kaupungin yritystilojen vuokralaiset, kuten ravintolat ja kahvilat vapautetaan vuokranmaksusta kolmeksi kuukaudeksi kokonaan.

Muille palvelualan yrittäjille myönnetään 50 prosentin alennus vuokrasta (esim. parturi-kampaamot, kaupat ja Matkahuolto). Alennuksen perusteena on myynnin tai liikevaihdon aleneminen asiakkaiden ostokäyttäytymisestä johtuen pandemian aikana.  Vuokranmaksun alennukset ja vapautukset myönnetään aluksi kolmeksi kuukaudeksi erillisen hakemuksen perusteella, josta on käytävä ilmi vuokran alennuksen myöntöperusteet. Hakemukset osoitetaan sirkku.pehkonen@sastamala.fi.

Alennukset eivät koske harraste- tai varastotiloja. Vuokrahuojennukset eivät myöskään koske kaupungin sisäisiä vuokralaisia, kaupungin muutoin tukemia yhdistyksiä, tytäryhtiöitä tai muita kuntaomisteisia yhtiöitä ja yhteisöjä.

Myös yritystilojen vuokrien perintätoimista pidättäydytään pandemian ajaksi.

Ensineuvonta

Sastamalan elinkeino- ja työllisyyspalvelujen ensineuvonta ohjaa oikean palvelun piiriin, p. 040 4880 210.

Elinkeinopalvelut välittää yrityksille uutiskirjeellä tietoa tarjolla olevista valtion tukitoimista, koulutuksista ja webinaareista. Ellet saa uutiskirjettä, ilmoita elinkeinopalvelut@sastamala.fi

Työvoima-apu

 

Aloittavien yrittäjien neuvontaa saa edelleen. Palvelut hoidetaan etäneuvontana: varaa aikasi

Yrittäjyysbuusti on yhä käytettävissä toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Leader Joutsenten reitti palvelee hankeasioissa etänä.

Sastamalan elinkeinopalveluiden tiimi palvelee yrittäjiä toistaiseksi kaupungin linjauksen mukaan vain sähköisesti osoitteessa elinkeinopalvelut@sastamala.fi tai suoralla yhteydenotolla.

Poikkeusaikaan sopivia paikallisten yritysten palveluita (etäostokset, kotiinkuljetukset jne.) on kerätty matkailusivustolle ostoksia -kohtaan. Ilmoita oma palvelusi

Yritystilaisuudet ja tapahtumat on siirretty pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina tai verkossa.