Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Lomituksesta

Lomituspalvelujen piiriin kuuluvat sellaiset maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen pakollinen vakuutus tai vireillä oleva vakuutushakemus Melassa. Lomituspalveluja voi saada vain maatalouden tuloverolain piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamista varten. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan välttämättömiin päivittäisiin kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja. Kuntoutustuella olevalla saattaa olla oikeus sijaisapuun. Lisätietoa Melan sivuilta

 

Hoida lomitusasiat Lomitusnetissä

Lomitusnetti

Vuosiloma- ja sijaisapuhakemukset tehdään Lomitusnetissä.

Sijaisapuhakemuksen tulee olla vireillä ennen lomituksen alkamista.

Vuosiloman hakuajankohdasta ilmoitetaan vuosittain.

Oikeutta maksulliseen lomitukseen haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Vuosiloma-  ja maksullisen lomituksen pyynnöt tehdään hyvissä ajoin (miel. 6vk ennen) Lomitusnetissä.

Sijaisapuhakemus tehdään jokaisesta tapauksesta erikseen (esim. sairastuminen, perhevapaa). Hakemus pitää olla vireillä, ennen kuin lomitusta voidaan järjestää.

Lomitusnetin käyttäminen on asiakkaalle helppoa ja nopeuttaa päätöksentekoa, sillä Lomitusnetissä tulee vastata kaikkiin haun puolesta pakollisiin kysymyksiin ja siten hakemus on vireillä heti lähettämisen jälkeen.

Lomitusnettiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Riskitilanteiden minimoimiseksi suosittelemme tekemään sijaisavun järjestämisestä etukäteen valtakirjan

Mikäli sinun ei ole mahdollista käyttää Lomitusnettiä, niin hakemukset voi palauttaa suoraan lomatoimistoon postilla tai sähköpostilla osoitteeseen lomitus@sastamala.fi tai tekstiviestitse numeroon 050-383 0633.  Sijaisapuhakemuksessa on mainittava vähintään seuraavat tiedot: hakijan nimi, syntymäaika, sijaisavun alkamispäivä ja tieto millä perusteella sijaisapua (esim. työkyvyttömyys) haetaan. Kirjoita tekstiviestiin myös päivämäärä, jolloin lähetät sen.

 

Vuosiloma ja sijaisapu  

  • Maatalousyrittäjällä on vuosiloma- ja sijaisapuoikeus, jos
  • hän on päätoiminen
  • hän on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava
  • hänellä on voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi tai
  • hänelle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
  • hän ei saa työttömyysrahaa tai työmarkkinatukea
  • hänellä on loma-aikana vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja
  • hän on itse työhön osallistuva

Lisätietoa vuosilomasta.

Lisätietoa sijaisavusta.

 

Tuettu maksullinen ja täysin maksullinen lomitus

Yrittäjän on mahdollisuus saada myös tuettua maksullista 120h/v ja täysin maksullista lomitusta (ei ole rajoitettu). 120 h / vuosi.

Lisätietoa.

 

Lähteenä on käytetty MELA:n tekstejä.