Kunnan pitää edistää asukkaidensa hyvinvointia. Hyvinvointi koostuu terveydestä, turvallisuudesta, materiaalisesta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Sastamalan hyvinvointikertomus

Kaupungin koronainfo

Hyvinvointipalvelut

Elämäntapavinkit

Terve ja liikkuva Sastamala

Linkit ja tilastot

Hyvinvointi etusivu

Järjestöyhteistyö

Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä

Kuntalain (410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Hyvinvointi koostuu terveydestä, turvallisuudesta, materiaalisesta ja koetusta hyvinvoinnista / elämänlaadusta. Hyvinvointia voidaan tarkastella sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta. Edistäminen tarkoittaa mahdollisuuksien luomista.

Yksilölliseen hyvinvointiin merkittävimmin vaikuttavat elämäntavat sekä ympäristö- ja sosiaaliset tekijät. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat mm. elinolot, työhön ja koulutukseen liittyvät seikat sekä toimeentulo.

Lautasmalli, Valtion ravitsemusneuvottelukuntaKunnan toiminnassa hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa kunnan kunkin toimialan yksinään tai yhdessä sekä yhteistyökumppanien kanssa tekemää työtä, jolla pyritään luomaan puitteet tai vaikuttamaan sekä yksilöiden että yhteisöjen tekemiin valintoihin niin, että hyvinvointi pysyisi tai kohenisivat ja asukkaiden välinen eriarvoisuus hyvinvoinnissa vähenisi. Ympäristöön kohdistuvalla toiminnalla pyritään luomaan hyvinvointia edistävä asuin-, työ- ja elinympäristö.

Kunta luo puitteet ja toteuttaa palvelut, joiden avulla kukin kuntalainen / yhteisö voi tehdä hyvinvointiinsa vaikuttavia valintoja. Hyvinvoinnin edistäminen kunnan toiminnassa ei ole erillistä toimintaa vaan kunnan jokapäiväistä toimintaa ja tähän toimintaan vaikuttaa merkittävästi kunnan tekemät valinnat päätöksenteossa.

TEAviisari kertoo, miten aktiivisia kunnan eri toimijat ovat terveyden edistämisessä. Nettipalvelussa voi verrata kuntia keskenään.

Hyvinvointityön keskeisiä painopistealueita määritellään edellisen valtuustokauden ajalta tehdyn hyvinvointikertomuksen tietojen pohjalta valtuustokaudeksi tehtävällä hyvinvointisuunnitelmalla. Kuntalaisten hyvinvointia ja tehtyjä toimenpiteitä raportoidaan vuosittain sekä valtuustokaudelta tehtävällä hyvinvointikertomuksella, jossa määritellään tulosten pohjalta hyvinvoinnin kehittämiskohteita seuraavalle valtuustokaudelle.


Hyvinvointikoordinaattori Marja-Leena Parto-Koski