Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toiminnasta. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin. Jokaisella kunnan asukkaalla, asukasryhmällä sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntien järjestämät palvelut ovat usein käytettävissä yli kuntarajojen. Siksi palvelun käyttäjä voi siis olla myös muun kunnan asukas. Aloiteoikeus tällaisella henkilöllä on vain asioissa, jotka koskevat hänen käyttämäänsä palvelua. Aloitteen voi tehdä kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista vaikka kunta ei itse olisi palveluntuottaja. 

Kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut. Myös siitä ilmoitetaan, jos aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Lisäksi neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Miten aloite tehdään?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti. Palvelussa neuvotaan, miten aloite tehdään ja sieltä näet tuoreimmat aloitteet Sastamalassa: kuntalaisaloite.fi

Jos et käytä sähköistä palvelua, vapaamuotoinen kirjallinen kuntalaisaloite toimitetaan Sastamalan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse. Aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Aloitteessa pitää lukea, että kyse on nimenoman kuntalaisaloitteesta (erotuksena muihin parannusehdotuksiin tai palautteeseen). Anna palautetta

Sähköposti: sastamala@sastamala.fi
Postiosoite: Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala
Käyntiosoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala


Asukkaiden aloitteiden palkitseminen

Sastamalan kaupunki voi erikseen palkita asukasaloitteita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:  

"Aloitetoiminnan tarkoituksena on aktivoida asukkaita tekemään aloitteita Sastamalan kaupungin palvelujen ja toiminnan parantamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi, kustannussäästöjen aikaansaamiseksi taikka muutoin luovien ideoiden löytämiseksi." Lue lisää: Asukkaiden aloitteiden palkitseminen


Muita kansalaisaloitteita:

  • www.kansalaisaloite.fi Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan kumoamista.
  • www.adressit.com