Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Asemakaavoitus, Iisan pellon asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Sastamalankadun varren asemakaavanmuutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASEMAKAAVOITUS

Iisan pellon asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 11.1.2022 § 4 Iisan pellon asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Aarnontie 2A, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Suunnittelualue sijaitsee osin Sylvään, osin Iisan kaupunginosissa käsittäen Tampereentien pohjoispuolella sijaitsevaa peltoaluetta. Tarkoituksena on osoittaa uimahallille sekä sen oheistoiminnoille paikka Tampereentien varrelta logistisesti hyvältä sijainnilta. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus kumota asemakaavaa ylileveän ohitustievarauksen osalta ja osoittaa olemassa olevaan tielinjaukseen luontevasti liittyvä yhteys Tampereentieltä kohti pohjoista.

Ympäristölautakunta

Sastamalankadun varren asemakaavanmuutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 11.1.2022 § 5 Sastamalankadun varren asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Aarnontie 2A, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 040 632 5081. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin keskustan pohjoispuolella Sastamalankadun molemmin puolin. Tarkoituksena on laatia asemakaavanmuutos, jolla luodaan edellytyksiä alueen täydennysrakentamiselle ja samalla tutkitaan alueen vanhojen rakennusten kaavallista suojelutarvetta.

Ympäristölautakunta

Takaisin