Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

2020 tilinpäätös - kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan Covid 19- tautiepidemian johdosta. Maaliskuulla Suomessa siirryttiin poikkeaviin järjestelyihin, joiden taso vaihteli koko vuoden ajan. Taloudellisessa mielessä keväällä ennustettiin voimakkaasti laskevia verotuloja sekä kasvavia hoitokustannuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toisin kuitenkin kävi. Verotulot toki heikkenivät alkuperäisistä ennusteista, mutta romahdusta ei kuitenkaan koettu. Epidemia aiheutti kasvavia kustannuksia perusterveydenhuoltoon ja suojautumisen tarve lisäsi kustannuksia myös muissa Sotesin yksiköissä. Toisaalta toimialojen uudelleen järjestelyt vähensivät kustannuksia: esimerkiksi oppilaiden siirtyminen etäopetukseen vähensi kuljetuskustannuksia. Joka tapauksessa hoitovelka kasvoi merkittävästi vuoden 2020 aikana, ja se tulee huomioida jatkossa.

Sastamalan kaupunki sai noin 7 miljoonaa euroa koronatukia vuoden 2020 aikana, minkä seurauksena tilikaudelta tuli 4,6 milj. euroa ylijäämää. Merkittävää on, että kustannukset jäivät selvästi alle talousarviolukujen. Toimintakatteen paranemiseen vaikuttivat merkittävästi erikoissairaanhoidon kustannusten laskeminen sekä kaupungin oman toiminnan sulut keväällä 2020.

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Summa on hieman normaalia investointitasoa suurempi.

Kaupungin lainamäärä oli 62,0 milj. euroa (n. 2 600 €/as). Alhaisen korkotason johdosta rahoitustuotot olivat hieman rahoitusmenoja korkeammat. Myyntivoittoja kertyi normaalia enemmän, yhteensä noin 600 000 euroa.

Merkittävät investoinnit

Tilakeskuksen investoinnit olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Vareliuksen koulu valmistui maaliskuulla ja liikuntahalli alkuvuodesta 2021. Näiden lisäksi tehtiin merkittävä määrä koulujen sisäilman parantamiseen liittyviä ns. kuitukorjauksia sekä Mouhijärven yhteiskoulun lattiaremontti.

Yhdyskuntatekniikassa tehtiin kaupungin elinvoimaa vahvistavia investointeja. Yrityspuisto Sykkeen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi ja Mouhijärvellä rakentaminen jatkui rinnakkaisväylällä sekä Maisemakylissä. Maisemakylien ensimmäisen vaiheen tontit ovat nyt kokonaisuudessa kunnallistekniikan piirissä ja varattavissa.  Sastamalan Vesi -liikelaitos puolestaan investoi 2,4 miljoonan euron edestä vesi- ja jätevesiverkoston toimivuuden turvaamiseen.

Kulunut vuosi oli myös todellinen sastamalalaisen talkootyön näytösvuosi. Suurimpana kohteena oli Keikyän riippusilta, jonka Keikyän perikunta kunnosti talkoilla sekä eri lähteistä tulleiden avustusten turvin. Riippusillan lisäksi Sastamalaan rakentui myös useita kuntoportaita aktiivisten kuntalaiset toimesta.
Arvio vuoden 2021 kehityksestä

Kuntien talouden arvioidaan yleisesti heikkenevän tänä ja ensi vuonna. Tämä on Sastamalassa jo ennakoitu, kun laadimme vuoden 2020 aikana talouden sopeutusohjelman vuosille 2020-2023. Osa toimenpiteistä käynnistyi välittömästi ja jotkut tarvitsevat vielä tarkempaa valmistelua ennen toimeenpanoa. Joka tapauksessa lähtökohta vuodelle 2021 sekä koko suunnitelmakaudella on talouden tasapainossa pitäminen. Tästä huolimatta epävarmuus ja nopeat muutokset tulevat leimaamaan tätäkin vuotta.

Tämän vuoden aikana merkittävin yksittäinen kunnallistekninen hanke on Vammalantien jatkeen rakentaminen, mikä mahdollistaa Prisma-kauppakeskuksen rakentamisen. Suunnittelukaudella korostuvat monet sivistystoimen palveluverkkoon liittyvät investoinnit. Maankäytön osalta keskeisiä hankkeita ovat keskustan asemakaavoitus sekä lähijunaliikenteen käynnistämiseen tähtäävä selvityshanke.

Vuosi 2020 oli jo väestökehityksen osalta lupauksia antava: syntyvyys oli hieman parempi kuin vuonna 2019 ja myös muuttotappio jäi edellisvuotta pienemmäksi. Alkuvuodesta on ollut myös havaittavissa kasvavaa kiinnostusta omakotitalotontteja kohtaan. Toivottavasti nämä realisoituvat tulevaisuudessa kasvavina rakennusmäärinä.

Lopuksi

Poikkeuksellisissa olosuhteissa perusasioiden tärkeys korostuu entisestään. Kunnat ja kaupungit ovat suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita, joiden tehtävänä on pitää huolta asukkaistaan kaikissa olosuhteissa. On tärkeää saada tuttu ja turvallinen arki pyörimään niin normaalisti kuin mahdollista, poikkeavissakin olosuhteissa. Tähän me Sastamalan kaupungilla pyrimme jatkossakin – turvaamaan asiakkaidemme arjen sujumisen.

Vuosi 2020 osoitti, että kaupungin henkilökunta pystyy toimimaan kriisin keskellä sopeutuen nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Monia poikkeusjärjestelyitä tehtiin iltaisin ja viikonloppuisin ja muutokset saatettiin välittömästi toimeen. Työntekijöitä oli myös valmiina hyppäämään pois omista toimenkuvistaan, jolloin resurssia voitiin osoittaa sinne, missä sitä eniten tarvittiin. Kiitän koko kaupungin henkilöstöä vuoden 2020 ponnisteluista, ja toivon kaikille jaksamista myös kuluvalle vuodelle.

Kiitos kuuluu myös paikallisille yrityksille ja yhdistyksille sekä kaupungin luottamushenkilöille. Yhteistyötä ja vastuullista päätöksentekoa tulemme tarvitsemaan myös jatkossa.

Koronarajoitukset vaikuttavat edelleen arkeemme ja uutiset vievät mielialoja milloin aallon huipulle ja milloin sen pohjalle. Valo ja lämpö, ja niiden mukana kevät ja kesä tulevat kuitenkin tilanteesta riippumatta. Nautitaan niistä ja luovitaan yhdessä, toinen toistamme tukien, kohti koronakriisin voittamista.

Sastamalassa 25.3.2021

Jarkko Malmberg
kaupunginjohtaja

Takaisin