Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Varhaiskasvatukseen hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen

Lasten varhaiskasvatuksen keskitetty hakuaika ajalla 8.3.-21.3.2021


Varhaiskasvatukseen sähköisen hakuilmoituksen voi tehdä milloin vain riippumatta keskitetystä hakuajasta.

Varhaiskasvatuksen eAsiointi - linkki sähköisiin päätöksiin (sijoituspäätökset, maksupäätökset) Sähköiset päätökset


Esiopetukseen ilmoittautuminen - kirje 2021 tammikuu, kirje postetttu perheille 15.1.2021


Linkit ja ohjeet sähköiseen esiopetukseen ilmoittautumiseen ja osapäivähoitoon hakemiseen ovat alla. 

 

Varhaiskasvatushakemus (tulostettava paperiversio, jolla ilmoittaudutaan myös esiopetukseen, pdf-tiedosto)

Sähköinen varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä palveluseteli 

Sähköinen varhaiskasvatushakemus toimii seuraavilla selaimilla
IE 7
IE 8
IE 9
Firefox 11
Safari 5
Opera 11
Google Chrome 18 

 

Ohjeet Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen ja Sähköisen esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen löytyvät alla olevista teksteistä. 

Ohjeet sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta varhaiskasvatusta tarvitsevasta lapsesta pitää täyttää oma varhaiskasvatushakemus.

Esiopetuspaikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumislomakkeella.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa eli osapäivähoitopaikkaa haetaan päivähoitohakemuksella.

Valitkaa sivun yläreunasta päivähoito tai esiopetus. Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla saatte ohjeita ko. kentän täyttämiseen. Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikatkaa ilmoituspalkkia ja sallikaa ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä varhaiskasvatustoimistoon. Onnistuneesta lähetyksestä saatte kuittisivun. Tulostakaa tai tallentakaa hakemuksenne sen lähettämisen jälkeen, jolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta ja kuittisivun teksti.

1.   Lapsen tiedot
Osoite: Lapsen osoite päivähoidon toivottuna alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole tiedossa, laittakaa lapsen nykyinen osoite.
Asuinalueet: Linkki karttapalveluun http://www.karttatiimi.fi/sastamala/map.php. Mikäli olette vasta muuttamassa Sastamalaan, ettekä tiedä tulevaa asuinaluetta, valitkaa alueeksi keskusta.

2.  Huoltajan tiedot
Ohjelma tuo lapsen 1. huoltajaksi kirjautumiseen käytettyjen verkkopankkitunnusten haltijan. Käyttäkää saman huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Työpaikka / oppilaitos: Mikäli tietoja ei ilmoiteta, hoitopaikan järjestelyaika on enintään 4 kk.
Vuorotyö: Tiedot merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.
Korkein maksu: Valitkaa tämä kohta, mikäli hyväksytte korkeimman varhaiskasvatusmaksun. Kun haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta (jos viivästyy, ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon) tuloselvityslomake / yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen  lapsen nimellä varustettuna varhaiskasvatustoimistoon, Asemakatu 9, 38210 Sastamala
·        palkkatodistus, josta käy ilmi keskimääräinen bruttokuukausiansio
·        opiskelutodistus
·        yrittäjän selvitys yritystulosta, tuloslaskelma / verotuspäätös
·        todistukset muista tuloista esim. kurssipäivärahat, äitiyspäivärahat, pääomatulot, eläkkeet, vuokratulot,  sivutulot,
      elatusmaksu ja -tuet
 
Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.

3.  Muiden perheenjäsenien henkilötiedot
Lisätkää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatusmaksuun.

4.  Maksulaskuri
Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.

5.   Lapsen nykyinen hoitopaikka
Jos haluatte lapsellenne siirron toiseen päivähoitopaikkaan, täyttäkää päivähoitohakemus ja tiedot lapsen nykyisestä hoitopaikasta. Mahdolliset siirtotoiveen perustelut merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.       

6.  Toivottu päivähoitomuoto (HUOM! Kolmiperhehoito ei valittavissa, valitse Perhepäivähoito), hoitopaikka ja aika
Hoitopaikka
: Valitkaa 1-3 päivähoitopaikkatoivetta, mistä hoitopaikkaa haette.
Hoitopaikkojen esittely löytyy osoitteesta /hoitopaikat. 
Hoidon toivottu alkamispäivämäärä: Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä toivomanne hoitopaikka-alueen varhaiskasvatuksen aluejohtajaan, yhteystiedot /tiedot.  
Vuoro- / iltahoito: Vuorohoitoa tai iltahoitoa annetaan niille lapsille, joiden molemmat huoltajat tai perheen ainoa huoltaja on vuorotyössä tai ammatillinen opiskelu sitä säännöllisesti edellyttää.
Vuorohoidon tarve: Merkitkää vuorohoidon hoitoajat sekä yö-, lauantai- ja sunnuntaihoidon tarve kohtaan 8, lisäselvitykset.
Vuorohoidon järjestäminen: /vuorohoito
Hoitoaika ja hoitopäivien määrä: Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee tai ette tarvitse hoitoa kaikkina kuukauden toimintapäivinä (sopimuspäivät), merkitkää hoitoajat ja hoitopäivien määrä kohtaan 8, lisäselvitykset

7.   Lapsen terveydentila
Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Sastamalan kaupunki, Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210  Sastamala.

8.   Lisäselvitykset
Tähän voitte laittaa mm: lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite, perheen lemmikkieläimet, hoitopaikan siirtotoive, mahdollinen äkillinen ennakoimaton työllistyminen tai opiskelupaikan saanti, vuorohoitotarpeeseen ja päivittäisiin hoitoaikoihin liittyvää tietoa, muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu päivämäärä.  

Ohjeet sähköisen esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta pitää täyttää oma päivähoitohakemus.

Esiopetuspaikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumislomakkeella.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa eli osapäivähoitopaikkaa haetaan päivähoitohakemuksella.

Valitkaa sivun yläreunasta päivähoito tai esiopetus. Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla saatte ohjeita ko. kentän täyttämiseen. Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikatkaa ilmoituspalkkia ja sallikaa ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti. Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä varhaiskasvatustoimistoon. Onnistuneesta lähetyksestä saatte kuittisivun. Tulostakaa tai tallentakaa hakemuksenne sen lähettämisen jälkeen, jolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta ja kuittisivun teksti.

1.   Lapsen tiedot
Osoite: Lapsen osoite esiopetuksen alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole tiedossa, laittakaa lapsen nykyinen osoite.
Asuinalueet: Linkki karttapalveluun http://www.karttatiimi.fi/sastamala/map.php. Mikäli olette vasta muuttamassa Sastamalaan, ettekä tiedä tulevaa asuinaluetta, valitkaa alueeksi keskusta.

2.   Huoltajan tiedot
Ohjelma tuo lapsen 1. huoltajaksi kirjautumiseen käytettyjen verkkopankkitunnusten haltijan. Käyttäkää saman huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin. 
Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.

3.   Muiden perheenjäsenien henkilötiedot
Lisätkää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.

4.   Lapsen toivottu esiopetuspaikka ja esiopetuksen alkamispäivä 
Valitkaa esiopetuspaikka toimintamuodosta päiväkoti, josta aukeaa valittavana olevat päiväkodit ja koulut. Kuljetus järjestetään vain niille pelkkään esiopetukseen osallistuville, joiden matka on yli 3 km.

5.   Esikoululaisen päivähoidon tarpeesta tehdään erillinen päivähoitohakemus

7.   Lapsen terveydentila
Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Sastamalan kaupunki, Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210  Sastamala.

8.   Lisäselvitykset
Tähän voitte laittaa vapaamuotoista tekstiä, joka on oleellista lapsen esiopetukseen liittyen mm: lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite, perheen lemmikkieläimet, muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu päivämäärä.