Tälle sivulle on koottu Sastamalan kaupungin tietosuojaselosteet. Tietosuojalain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän tai piirteen perusteella. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Kukin toimiala vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojaselosteet löydät täältä.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.
Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja ei toimiteta rekisteröidylle sähköpostitse.
 
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamislomakkeen tietopyynnöt pyydetään palauttamaan henkilökohtaisesti Sastamalan kaupungintalolle seuraavasti:

  • Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tietopyynnöt sosiaali- ja terveyspalveluiden (Sotesi) hallintoon (3. krs B-siipi)
  • Kaupungin muita palveluja koskevat tietopyynnöt kirjaamoon (3. krs, A-siipi)

Kaupungintalo sijaitsee osoitteessa Aarnontie 2 A, 38200 SASTAMALA. Kaupungintalo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15. Tietopyyntöä toimittaessaan henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kaikki tietopyynnöt kirjataan Sastamalan kaupungin asianhallintajärjestelmään. Henkilötiedot on mahdollista tarkastaa ainoastaan käyttämällä alla olevaa Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomaketta. Lomakkeita tulee käyttää myös julkisuuslain mukaisiin omia tietoja koskeviin pyyntöihin. Tietopyyntöjen yhteydessä rekispitäjällä on velvollisuus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä.

Sastamalan kaupungin tietosuojavastaavana toimii tietohallintopäällikkö Maija Koski, puhelinnumero 040 661 3584, sähköposti etunimi.sukunimi@sastamala.fi.

Asiakkaalla tai hänen edustajallaan on tietosuoja- ja henkilötietolainsäädännön perusteella oikeus tarkastaa maksutta kaupungin henkilörekisteriin talletetut tietonsa kerran vuodessa.
Useammin tapahtuviin tarkastuspyyntöihin sovelletaan tiedonhausta perittäviä maksuja (asiakirjoista perittävät maksut).

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus