Takaisin ajankohtaisiin
6.9.2022 | Kuulutukset

KUULUTUS

Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostossa on vireillä seuraava ympäristölupahakemus:                  

Hakija

GRK Infra Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa
y-tunnus: 0533768-1

Yhteyshenkilöt: Henna Välikangas 044 256 9917 ja Tinja Harjunen 040 542 8712

Toiminta

GRK Infra Oy hakee muutosta voimassa olevan ympäristöluvan, YMPJAOST 17.5.2022 § 15, lupamääräyksiin 1 ja 13. Ympäristölupa on myönnetty teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden, lannoitevalmisteiden, maanparannusaineiden ja muiden uusiomaa-aineksen valmistukseen tarvittavien materiaalien vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja käyttöön Punkalaitumen kunnan Isosuolla, kiinteistöllä 619-416-2-164. Muilta osin lupaan ei haeta muutosta.

Hakemuksen johdosta voivat ne, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Huomautukset on tehtävä kuulutusaikana kirjallisesti Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostolle osoitteella Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala tai ymppi(a)sastamala.fi viimeistään 13.10.2022.

Asiakirjat ovat nähtävillä 6.9.-13.10.2022 Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimistossa osoitteessa Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala ja verkkosivuilla osoitteessa sotesi.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja osoitteessa sotesi.fi 6.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja

ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, p. 040 080 5432

Sastamalassa 6.9.2022
Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto