Takaisin ajankohtaisiin
22.5.2023 | Kuulutukset

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 54 yleiskaava-alueelle Ajoksenkankaan tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon viiden vuoden ajaksi.

Ympäristölautakunta on päättänyt, että alueelle määrätään myös MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ja että toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Rakentaminen on mahdollista myös kiellon aikana. Rakentamisen lupien käsittely tapahtuu kiellon aikana poikkeamisluvilla. Rakennuskieltoalueelle haetusta poikkeamisluvista ei peritä käsittelymaksua.

Ympäristölautakunta päättää määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi  ja saatavissa kaupungintalolta.

Ympäristölautakunta