Takaisin ajankohtaisiin
1.11.2023 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on1.11.2023 hyväksynyt LTP-Motorsport ry:n tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee peltoauto ajotapahtumia osoitteessa Kilkanmäentie 310, 38460 Sastamala. Tapahtumia järjestetään 20.1.2024, 10.2.2024 ja 24.2.2024. Varapäivä on 9.3.2024. Tapahtumat järjestetään lauantaisin klo 8-16.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 8.12.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 31.10.2023 § 79 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 1.11.-8.12.2023 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 1.11.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 1.11.2023

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto