Takaisin ajankohtaisiin
27.6.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 27.6.2024 hyväksynyt Kuljetus A. Härmä Oy:n tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee Pehulaan rakennettavan koulun paalutustyötä osoitteessa Päätie 15, 38200 Sastamala. Paalutustyöt tehdään 2.7.-12.7.2024 välisenä aikana, ma-pe klo 7-16.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 5.8.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 27.6.2024 § 39 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 27.6.-5.8.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 27.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 27.6.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto