Takaisin ajankohtaisiin
25.6.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 25.6.2024 hyväksynyt Kiikoisten Kirjakorttelin Yö ry:n tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Kirjakorttelin Yö ry järjestää tapahtuman Pukstaavin ja Funkkistalon välisellä puistoalueella osoitteessa Marttilankatu 14, 38200 Sastamala. Tapahtuma järjestetään 9.8.2024 klo 18-21.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 1.8.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 25.6.2024 § 38 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 25.6.-1.8.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 25.6.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 25.6.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto