Takaisin ajankohtaisiin
15.5.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 15.5.2024 hyväksynyt Karkun evankelisen opiston tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee Karkun evankelisen opiston järjestämää Karkkugospel-tapahtumaa osoitteessa Mainiementie 50, 38100, Sastamala. Melua aiheutuu lauantaina 8.6.2024 klo 15-20.30 välisenä aikana.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.6.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 15.5.2024 § 28 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 15.5.2024-21.6.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 15.5.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 15.5.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto