Takaisin ajankohtaisiin
22.5.2023 | Kuulutukset

Sastamalan kaupunginhallitus on käynnistänyt 30.5.2022 (KH §113) Kärmekallion tuulivoimayleiskaavan ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 55 Kärmekallion osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tuulivoimayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaava laaditaan Myllymaan ja Hongistonmaan väliselle alueelle. Kaavoitettava alue on kooltaan 11 km2 ja kaava-alueelle sijoittuu 68 kiinteistöä. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle olisi tulossa seisemän voimalaa. Tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtolinjojen rakentaminen kaavoitettavalle alueelle.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 30.6.2023 joko sähköisesti osoitteeseen sastamala@sastamala.fi tai postitse osoitteeseen Sastamalan kaupunki, maankäyttö, Kärmekallion tuulivoimayleiskaava, PL 23 38201 Sastamala. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään 20.6.2023 yleisötilaisuus Kiimajärven kylätalolla, joka alkaa kahvitarjoilulla klo 17.00 ja varsinainen tilaisuus klo 17.30, Kiimajärventie 3.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Sastamalan kaupunki: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila puh. 040 637 2321
Kaavakonsultti: Plandea Oy Ville Vihanta puh 050 590 6214
Hankkeesta vastaava: Eurowind Energy Oy Tuuli Vapaavuori-Vartiainen puh. 040 519 0039 

Ympäristölautakunta