Takaisin ajankohtaisiin
22.5.2023 | Kuulutukset

Sastamalan kaupunginhallitus on käynnistänyt 15.5.2022 (KH §100) Ajoksenkankaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 53 Ajoksenkankaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tuulivoimayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaava-alue sijoittuu Äetsän ja Ylistenjärven väliselle metsäalueelle. Kaavoitettava alue on kooltaan 20 km2 ja kaava-alueelle sijoittuu noin 156 kiinteistöä. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle olisi tulossa 7–12 voimalaa. Tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtolinjojen rakentaminen kaavoitettavalle alueelle.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 30.6.2023 joko sähköisesti osoitteeseen sastamala@sastamala.fi tai postitse osoitteeseen Sastamalan kaupunki, maankäyttö, Ajoksenkankaan tuulivoimayleiskaava, PL 23 38201 SASTAMALA. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään 14.6.2023 yleisötilaisuus Kiikan nuorisotalolla, joka alkaa kahvituksella klo 17 ja varsinainen tilaisuus klo 17.30, Törmäntie 8.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Sastamalan kaupunki: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila puh. 040 637 2321
Hankkeesta vastaava: Elements Suomi Oy Sonja Vuorsalo puh. 041 314 1486 

Ympäristölautakunta