Takaisin ajankohtaisiin
14.6.2022 | Kuulutukset

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 7.6.2022 § 62 Kiikoisten Hämeenlahdentien asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Aarnontie 2A, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 040 632 5081. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Suunnittelualue sijaitsee Kiikoisten keskustan eteläpuolella Kiikoisjärven rannalla. Tarkoituksena on laatia asemakaavanmuutos, jolla luodaan uusia asuinrakennuspaikkoja rannan läheisyyteen huomioiden kuitenkin alueen luonto, lähivirkistysalue ja sen käyttö.

Ympäristölautakunta