Takaisin ajankohtaisiin
16.6.2022 | Kuulutukset
Ilmoittaja

Leikkanen Sanna ja Matti
Mykyräntie 7
38280 Sastamala
y-tunnus: 1333046-3

Yhteyshenkilö: Matti Leikkanen, p. 040 573 8616

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta ilmoituksesta.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 25.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Viranhaltijapäätös 15.6.2022 § 44 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 16.6.-25.7.2022. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa sotesi.fi/kuulutukset .

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Sastamalan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja osoitteessa sotesi.fi 16.6.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Lisätiedot

ympäristötarkastaja Heidi Leppinen p. 0400 805 432

Sastamalassa 16.6.2022
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / Ympäristöterveydenhuolto