Takaisin ajankohtaisiin
15.11.2022 | Kuulutukset

84 §

Ilmoittaja

Porsashovi Oy
Kanteenmaantie 851
31900 PUNKALAIDUN
y-tunnus: 1819474-7

Yhteyshenkilö: Ilari Nikula, p. 040 046 4125

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta ilmoituksesta.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 22.12.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Viranhaltijapäätös 14.11.2022 § 84 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 15.11.–22.12.2022. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa sotesi.fi/kuulutukset.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla ja osoitteessa sotesi.fi 15.11.2022.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, p. 040 080 5432

Sastamalassa 15.11.2022
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / Ympäristöterveydenhuolto