Takaisin ajankohtaisiin
12.9.2022 | Kuulutukset

Markku Pärssinen on valittanut Sastamalan kaupunginhallituksen päätöksestä 27.6.2022 § 140 ja valituskirjelmästään ilmenevin perustein vaatinut, että kaupunginhallituksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Pärssinen on lisäksi vaatinut, että päätösten täytäntöönpano on kiellettävä.

Hallinto-oikeuden välipäätös: Hallinto-oikeus ei kiellä kaupunginhallituksen päätöksen 30.5.2022 § 113 täytäntöönpanoa. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.

Kaupunginhallitus on 30.5.2022 § 113 päättänyt hyväksyä Sastamalan kaupungin ja Eurowind Energy Oy:n välisen kaavoitussopimuksen ja alueen yleiskaavoituksen käynnistämisen.

Sastamalassa 12.9.2022

Sastamalan kaupunginhallitus