Takaisin ajankohtaisiin
24.2.2023 | Kuulutukset (ympäristönsuojelu)
§ 16

Luvan haltija
Varpula-yhtymä

Toiminta ja sen sijainti

Varpula-yhtymän eläinsuojatoiminta, osoitteessa Kanteenmaantie 1167, 31970 Punkalaidun on loppunut ja toimintaa koskeva ympäristölupa raukeaa päätöksellä.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 3.4.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätös 23.2.2023 § 16 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 24.2.-3.4.2023
Sastamalan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja osoitteessa sastamala.fi/ymparistonsuojelu.

Lisätiedot
ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 23.2.2023

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto