Takaisin ajankohtaisiin
24.2.2023 | Kuulutukset (ympäristönsuojelu)
§ 15
Luvan haltija

Liemola Markku

Toiminta ja sen sijainti

Markku Liemolan eläinsuojatoiminta, osoitteessa Kalvintie 158, 38120 Sastamala on loppunut ja toimintaa koskeva ympäristölupa raukeaa päätöksellä.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 3.4.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätös 23.2.2023 § 15 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 24.2.-3.4.2023
Sastamalan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja osoitteessa sastamala.fi/ymparistonsuojelu.

Lisätiedot

ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 23.2.2023

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto