Takaisin ajankohtaisiin
31.10.2023 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 30.10.2023 päättänyt Tiukan Broiler Oy:n eläinsuojalle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 7.12.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 30.10.2023 § 78 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 31.10.-7.12.2023 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 31.10.2023. Kuulutus on nähtävillä myös Punkalaitumen kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, p. 0400 805 432

Sastamalassa 31.10.2023

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto