Takaisin ajankohtaisiin
20.4.2022 | Kuulutukset

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutosluonnoksen. Suunnittelualue käsittää meijerin, kirjaston ja Ystävyydenpuiston alueet ja rajautuu Sillankorvankatuun sekä Rautaveteen. Tavoitteena on kehittää meijerin aluetta osoittamalla sille lisärakentamista ja uusi käyttötarkoitus huomioiden rakennuksen arvot, tiivistää aluetta osoittamalla suunnittelualueelle uudisrakentamista, säilyttää rantareitti yhtenäisenä ja laajentaa puistoaluetta kaavallisesti.

Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 20.4.–23.5.2022 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola, puh. 040 506 2520.

Ympäristölautakunta