Takaisin ajankohtaisiin
24.5.2022 | Elinkeinopalvelut

Sastamalan kaupunki aloittaa Sastamalaan tulleiden Ukrainan pakolaisten alkuhaastattelut tänään tiistaina 24.5. Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa ukrainalaisten työllistymismahdollisuuksia sekä koulutustarvetta. Haastattelut toteuttaa Sastamalan Opisto.

Alkukartoitus ripeällä aikataululla

Sastamalaan on tähän mennessä saapunut noin 140 ukrainan pakolaista. Kaupungin tavoitteena on haastattelemalla selvittää ukrainalaisten työikäisten ja työmarkkinoille suuntaavien henkilöiden koulutustausta, työkokemus ja osaaminen, jotta heidät voidaan ohjata hakemaan työtä suoraan paikallisista yrityksistä. Kaupungin tarkoituksena on tuoda työnhakijat ja työnantajat yhteen mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Tätä varten Sastamalan kaupungin elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut yhteistyössä kartoittavat yritykset, joilla on valmiudet työllistää näitä henkilöitä. Kaupunki järjestää myös paikallisille yrityksille suunnatun, ulkomaalaisten työllistämiseen liittyviä asioita käsittelevän tilaisuuden 14.6. (Kesäaamukaffeet)

Ne haastateltavat, jotka tarvitsevat TE-palveluita, ohjataan TE-toimistoon, missä heille tehdään virallinen alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Kaupunki tekee alkuhaastattelut omalla riskillä

Työikäisten, työmarkkinoille suuntaavien henkilöiden alkuhaastatteluista ei ole luvattu kunnille korvauksia. Maahanmuuttovirasto korvaa kunnille ainoastaan työvoiman ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien alkukartoituksesta 700 euroa/henkilö. Sastamalan kaupunki toimii näin ollen omalla riskillä vastatessaan työvoiman piiriin kuuluvien ukrainalaisten alkuhaastatteluista.

Näemme, että työmarkkinoille sijoittuminen tai koulutuspaikan saaminen on ensisijaisen tärkeää kotouttamisen ja uuteen maahan asettumisen näkökulmasta katsottuna ja tästä syystä haluamme edetä tässä asiassa hieman normaaleja väyliä nopeammin, kommentoi Sastamalan kaupungin johtaja Jarkko Malmberg.