Takaisin ajankohtaisiin
4.10.2022 | Elinkeinopalvelut

Tuki maksetaan hyväksytyille työnantajille hakijan erillisestä hakemuksesta, johon on liitettävä jäljennökset kesätyöntekijän työsopimuksesta ja työ­to­dis­tuk­ses­ta sekä oikeaksi todistettu tositejäljennös/todistus maksetusta palkasta. Tu­kea ei makseta, ellei kaikkia vaadittuja tietoja ole toimitettu. Tuki on haettava viimeistään 14.10.2022 klo 15.00.
Mikäli em. tukiehdot eivät kaikilta osin täyty, tukea ei mak­se­ta lainkaan.

Lisätietoja: elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru, puh. 040 582 3645 tai palvelusihteeri Kati Koppanen, puh. 040 552 9505