Takaisin ajankohtaisiin
10.11.2022 | Asuminen

Vieraslajien torjunta- ja neuvontahanke on päättynyt 4.11.2022. Hankkeeseen saatiin ELY-keskukselta avustusta (Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku 2021). 

Hankkeen aikana kehitettiin ja monipuolistettiin neuvontaa ja viestintää, kartoitettiin Marttilan alueen espanjansiruetanan levinneisyyttä ja leviämisväyliä, osallistuttiin #soolotalkoot –kampanjaan kahdella jättipalsamin torjuntakohteella (Vammala ja Mouhijärvi) ja tehtiin varsinaisia torjunta-, raivaus- ja kunnostustöitä. 

Neuvontapalvelut 

Sastamalan alueen yhdistyksiä kannustettiin talkootoimintaan ja tarjottiin vieraslajineuvontaa osaksi yhdistysten omia tapahtumia tai tilaisuuksia. 

Asukkaille suunnattuja neuvontapalveluita, kuten vieraskasvien torjunta omalla pihalla, annettiin useissa kohteissa paikan päällä. 

Kiinteistö- ja huoltoyhtiöitä tiedotettiin haitallisten lajien torjunnasta ja selvitimme mm. Marttilan alueen yritysten kiinnostusta ja mahdollisuutta samanaikaiseen rautafosfaattikokeiluun espanjansiruetanan torjumiseksi. 

Sastamalan kaupungin alueellinen, haitallisten vieraslajien torjuntaopas julkaistiin keväällä 2021. Sähköinen, tulostettava opas löytyy täältä:  

https://sastamala.fi/wp-content/uploads/2022/05/Torjuntaopas_2022-2.pdf

Jäteneuvonta 

Jäteneuvontaa, pääosin puutarhajätteen käsittelyä, neuvottiin suorakirjeissä asutusalueilla, jotka sijaitsevat torjuntakohteiden läheisyydessä. Kesäkuussa julkaistiin some-kampanja yleisimpien lajien torjunnasta ja kasvijätteen hävittämisestä yhdessä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. 

Kotipihoilla turvallisesti hävitettävän vieraskasvijätteen käsittelyyn opastettiin myös lehtijutuissa ja mm. pääkirjaston Puutarhapäivä -tapahtumassa. 

Torjuntakohteista 

Kaupungin omistusalueilla on yli 70 torjuntakohdetta.  

Jättipalsamin ja jättiputken torjuntakohteissa on tehty kunnostuksia, alkuraivausta ja torjuntaa läpi kauden ja monissa kohteissa raivaustyöt torjuntatyön helpottamiseksi jatkuvat tai alkavat keväällä 2023. 

Kaikissa kohteissa on lähtökohtaisesti sama, torjuntatyötä hidastava tai valitettavasti mitätöiväkin ongelma: torjunta vain kaupungin alueella ei ole tehokasta ja esiintymisalueen kaikkia asukkaita ja toimijoita tarvitaan mukaan.  

Puistotoimi jatkaa tiedotusta alueiden torjuntatöistä ja on suoraan yhteydessä asukkaisiin ja yrityksiin samanaikaisten torjuntatöiden ja sitä kautta lajien hävittämisen edistämiseksi. 

Vieraslajitorjunta kaudella 2023 

Oranssipaitainen torjuntatiimi kitkee, niittää, raivaa ja kunnostaa myös kaudella 2023 osana puistotoimen muita tehtäviä. Torjuntatiimi neuvoo ja opastaa jatkossakin asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä, kysykää siis rohkeasti! 

Espanjansiruetanan torjuntaa ja leviämisen ehkäisemistä jatketaan Marttilan alueella. Kuluneella kaudella torjuntatiimi keräsi yhteensä yli 3000 etanaa omilta, sekä muilta alueilta. Määrä oli pienempi edellisvuoteen verrattuna, mutta etanaa havaittiin myös useammin alueilla, joista ei ollut aikaisempia, varmennettuja havaintotietoja. 

Puistotoimi kerää etanoita kaudella 2023 vain omistusalueillaan. Alueen asukkailta ja yrityksiltä toivotaan edelleen havaintotietoja ja aktiivisuutta etanoiden keräämisessä. Lajin leviämisen estäminen ja jopa hävittäminen alueelta on edelleen mahdollista, mutta vain aktiivisella, koko esiintymisalueen kattavalla keräämisellä. 

Kaupungin omissa torjuntakohteissa ensi kaudella keskitytään yhteydenpitoon, yhteistalkoisiin, samanaikaisen torjuntatyön kehittämiseen, sekä katselmuksiin yhdessä asukkaiden kanssa. 

Mikäli asukkailla on toiveita tai ehdotuksia yleishyödyllisten alueiden (puistot, luonnonsuojelualueet, virkistysalueet) torjuntatalkoista ja kohteista, pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse! 

Torjuntaterveisin, 

Sastamalan vieraslajitorjunta 

Suvi Isosävi, kaupunginpuutarhuri 

Suvi.isosavi@sastamala.fi 

Saara Kujansuu, torjuntatiimi 

Saara.kujansuu@sastamala.fi 

Ilmoita havaintosi (Sastamalan alueen vieraslajihavaintokartta): 

https://experience.arcgis.com/experience/589df748fa9e41f9abc96b40341759b6/