Takaisin ajankohtaisiin
6.10.2022 | Asuminen

Tekninen lautakunta ja kaupunginvaltuusto ovat myöntäneet määrärahat Vammalan torin peruskorjaukselle. Urakoitsijaksi on valittu Hietaniemi Infra Oy. Urakoitsijan valintapäätös tuli lainvoimaiseksi tiistaina 4.10.2022 ja arvioitu töiden aloitusajankohta on viikolla 42.

Kaupungin puistotoimi siirtää ennen remontin alkua toripuistosta pois käyttökelpoista materiaalia, kuten komposiittilankkuja ja monivuotisia kasveja. Linja-autoaseman puoleisen parkkialueen ja toripuiston lehmukset (10kpl) kaadetaan 13.-14.10.2022.

Lokakuussa alkavan toriremontin ensimmäinen vaihe käsittää alueena ns. pikkuparkin, eli linja-autoaseman puoleisen parkkialueen saneerauksen ja toripuiston saneerauksen. Lisäksi vaiheessa 1 tehdään pohjatöitä Puistokadun puoleisella torin reunalla.

Varsinainen torialue säilyy ensimmäisen vaiheen ajan normaalissa käytössä eli pysäköintialueena ja toripäivinä torina.

Toriremontin toinen vaihe alkaa kevättalvella 2023. Varsinaisen torialueen remontin ajan toripäivät pidetään linja-autoaseman puoleisella parkkialueella. Toriremontin toinen vaihe valmistuu 16.6.2023.