Ympäristönsuojelu on ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen rajoittamista tai poistamista. Tehtäviin kuuluu mm. ympäristölupien käsittely ja valvonta, maa-ainesten ottolupien käsittely ja valvonta, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, lausuntojen antaminen sekä vesiin, ilmaan, maaperään ja meluun liittyvät kysymykset. Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.