Jokaisen lapsen ja vanhemman välille muodostuu ainutlaatuinen suhde ja hyvää vanhemmuutta on monenlaista. Vanhemmuus myös muovautuu ajan saatossa lapsen yksilöllisten tarpeiden ja erilaisten kehitysvaiheiden myötä. Jokainen toteuttaa vanhemmuutta omalla yksilöllisellä tavallaan, mutta kenenkään ei tarvitse selvitä vanhemmuudesta yksin. Toisinaan riittävää tukea vanhemmuuteen saa esimerkiksi läheisiltä, sukulaisilta, ystäviltä ja toisilta vanhemmilta, mutta toisinaan on hyvä hakeutua myös ammattiavun puoleen, jota on tarjolla erilaisissa matalan kynnyksen palveluissa.

Alta löydät Sastamalan perhekeskuksen toimijoita, jotka voivat tarjota sinulle, kun vanhemmuuteen liittyvät asiat askarruttavat.

Perheneuvola

Perheneuvolasta voi saada apua, kun sinulla herää huoli lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä tai tarvitset tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen. Perheneuvolasta voit saada apua myös, jos perheenjäsenten välillä on ristiriitoja tai perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia. Perheneuvolan palvelut ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia. Lähetettä ei tarvita, vaan asiakas voi ottaa itse yhteyttä. Asiakasneuvonnan lisäksi perheneuvola tarjoaa konsultaatiopalveluja yhteistyötahoille.

Lisätietoja perheneuvolan palveluista:

Lastenneuvola

Neuvolapalveluihin kuuluvat mm. terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskaudenaikaiset seulontatutkimukset, perhevalmennustilaisuudet ja puhelinneuvonta.

Neuvoloiden ennaltaehkäisevät palvelut ovat maksuttomia ja terveydenhoitajan vastaanotolle voi hakeutua kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa neuvolapalveluista löydät Neuvolapalvelut – Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (sotesi.fi).

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista saat perheellesi erilaista tukea ja apua elämäntilanteenne mukaan, joskus voimme lähestyä perhettänne palvelutarpeen arvioinnin merkeissä myös sen takia, että jollain kanssanne työskentelevällä ammattilaisella on herännyt huoli perheenne tilanteesta. Lapsiperheiden sosiaalityö tarjoaa ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen apua, haasteellisemmissa tilanteissa voi lastensuojelu tulla avuksenne

Täältä löydät lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot:

Seurakunnan lapsiperhetyö

Sastamalan seurakunta tarjoaa monenlaista tekemistä alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Tutustua ja lue lisää seurakunnan toiminnasta: Lapsille ja lapsiperheille – Sastamalan seurakunta